Planlista

Planlista 2021

I utgången av 2020 hade Heby kommun 5 detaljplaner i sin planlista.

Beslut togs av Kommunstyrelsen 2019-12-02 (Ks § 229) att flytta upp en plan (DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1) och placera denna före DP 396 Verksamhetsmark Harbo Forsbo 1:66.

Under Kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-26 tillkom ett ytterligare planuppdrag DP 399 Skräddarbacken (Ks § 16). Planlistan innehåller därför i dagsläget 6 stycken planer.

Planlista 2021-02-01:

  1. DP 382 ”Industrispår Setra Heby”
  2. DP 397 Tärnsjö 25:1 och 36:1
  3. DP 396 Verksamhetsmark Harbo Forsbo 1:66
  4. DPä 384 Klockängen förskola
  5. DP 399 Skräddarbacken*
  6. DPä 385 Lokalgator i Runhällen

*Planuppdrag beslutades 2021-01-26.

Översiktskarta av planlistan i Heby kommun. Beslut samt aktuell planlista kan hittas nedan.

Karta på planlista

Klicka på bilden så visas bilden i större format i ny flik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen avseende planlista uppdateras på denna sida varje tertial (var 4:e månad). Då ändringar i planlistan sker kontinuerligt kan den till vissa delar bli inaktuell under pågående tertial. För uppdaterad och aktuell information kontakta detaljplanering@heby.se

Relaterat