Plankö 2019

I utgången av 2018 hade Heby Kommun 12 detaljplaner i sin plankö. Beslut togs av Kommunstyrelsen 20181204 (KS § 238) att inga förändringar i planprioriteringen för 2019 ska göras, detta då hälften av planerna vid planbeskedet antogs kunna antas under Q1-Q2 2019 och fortfarande väntar på planstart.

Översiktskarta över plankön i Heby Kommun. Beslutet samt Planprioriteringen för 2019 kan hittas nedan.

Plankökarta

Relaterat