Planlista

Planlista 2020

I utgången av 2019 hade Heby Kommun 8 detaljplaner i sin planlista.

Beslut togs av Kommunstyrelsen 2019-12-04 (Ks § 212) att inga förändringar i planprioriteringen för 2020 ska göras. Detta då inget behov för omprioritering fanns.

Då relativt stora förändringar har skett i planlistan under våren (nytillkomna och påbörjade planer), samt att flera högt placerade planer inte är möjliga att påbörja såg både förvaltningen och kommunstyrelsen ett behov av en extra omprioritering av planlistan. Beslut om omprioritering togs i Kommunstyrelsen 2020-04-07 (Ks § 81).

I september 2020 har planlistan minskat till 5 planer (inklusive de två planuppdrag som beslutades av Kommunstyrelsen 2020-09-22).

Översiktskarta över planlistan i Heby kommun. Besluten samt aktuell planlista kan hittas nedan.

Karta på planlista

Klicka på bilden på visas bilden i större format i ny flik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen avseende planlista uppdateras på denna sida varje tertial (var 4:e månad). Då ändringar i planlistan sker kontinuerligt kan den till vissa delar bli inaktuell under pågående tertial. För uppdaterad och aktuell information kontakta detaljplanering@heby.se

Relaterat