Planlista

Planlista 2020

I utgången av 2019 hade Heby Kommun 8 detaljplaner i sin planlista. Beslut togs av Kommunstyrelsen 20191204 (Ks § 212) att inga förändringar i planprioriteringen för 2020 ska göras. Detta då inget behov för omprioritering fanns.

Översiktskarta över planlistan i Heby Kommun. Beslutet samt Planprioriteringen för 2020 kan hittas nedan.

Karta på planlista

Klicka på bilden så öppnas den i ny flik.

Informationen avseende planlista uppdateras på denna sida varje tertial (var 4:e månad). Då ändringar i planlistan sker kontinuerligt kan den till vissa delar bli inaktuell under pågående tertial. För uppdaterad och aktuell information kontakta detaljplanering@heby.se

Relaterat