Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Vatten

Den nya strandskyddslagstiftningen ger ökade möjligheter för kommunerna att främja landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) genom utpekande av så kallade LIS-områden. LIS-områden får pekas ut om de bidrar till en positiv samhällsutveckling på landsbygden utan att inverka negativt på tillgången till strandområden på lång
sikt. Utpekandet av LIS-områden är en möjlighet till utveckling liksom ett sätt att förhindra tillbakagång för det aktuella områden.

Kommunen har ett stort ansvar för att långsiktigt förvalta sina strandområden. Det ska för framtiden finnas god tillgång till strandområden för allmänheten och förutsättningarna för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet ska fortsatt vara goda.

Nedan återfinns det tematiska tillägg till översiktsplanen som redovisar kommunens syn på landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>