Gata och trafik

Väg och skyltar

Heby kommuns trafiksystem ska vara effektivt, säkert och miljöanpassat för alla trafikanter. Heby kommun har ca 62 km asfalterad väg och 10 km gång- och cykelvägar som sköts av kommunen. I samtliga tätorter finns också vägar som är statliga och sköts av trafikverket. Detta gäller vanligtvis äldre genomfartsleder, vägar till stationer och vägar till kyrkor.

Kontakt

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se

Daniel Hagman
Gatuansvarig
0224-363 55
daniel.hagman@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Comments are closed.