Skötsel

I Heby kommun finns kommunala, statliga och enskilda vägar. Kommunen ansvarar endast för skötseln av de kommunala gatorna, Trafikverket ansvarar för de statliga och olika vägsamfälligheter sköter vanligtvis de enskilda. Längst ner på sidan finns kartor över kommunens tätorter där de tre olika vägtyperna finns markerade.

Trafikverkets gator
Kommunen sköter majoriteten av gatorna i kommunens tätorter, men en del av gatorna ligger under Trafikverkets ansvar. Nedan ser du en lista över dessa gator!

Vill du felanmäla något på en av dessa, kontakta Trafikverket, 0771-921 921.

Harbo – karta
Björklingevägen
Kristinelundsvägen
S:ta Birgittas väg
Uppsalavägen
Heby – karta
Brogatan
Centralgatan
Huddungevägen
Littersbovägen
Skolgatan/Stationsvägen (kommunen sköter gång- och cykelvägen mot skolan)
Morgongåva – karta
Axsjövägen
RV 72
Tärnsjö – karta
Kyrkvägen/Kapellvägen
Linders väg
Stationsgatan
Storgatan (Norra och Södra)
Östervålavägen
Vittinge – karta
RV 72
Gamla landsvägen
Östervåla – karta
Gräsbovägen
Kilgrändsvägen
Kyrkvägen/Åbyvägen
Uppsalavägen

 

Nedan finns kartor över alla kommunens tätorter där kommunala, statliga och enskilda vägar är utmärkta. För andra vägar eller tydligare bilder kan du använda NVDB på webb på Trafikverkets hemsida. I rutan för ”Dataslag på karta” väljer du ”Väghållare”.

Relaterat

Kontakt

Vid frågor om skötseln av kommunens gator
Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se

Vid frågor om skötseln av Trafikverkets gator
Peab
0224-300 36
doheby@peab.se