Detta händer på kommunens vägar

Här hittar du information om vad som händer i det kommunala gatunätet

Ingen asfaltering kommer att ske under semestermånaderna men till hösten så kommer arbetat att fortsätta i:

  • Tärnsjö: arbetet med att återställa gatorna efter fibernedläggningen fortsätter.
  • Morgongåva: fokus potthålslagning
  • Östervlåla: fokus potthålslagning men man kommer även att återställa gator efter påkoppling av VA på Ol-Jansvägen/Täljknivsävägen.

Kontakt

Vid frågor om skötseln av kommunens gator
Daniel Hagman
0224-363 55
Daniel.Hagman@heby.se

Vid frågor om skötseln av Trafikverkets gator
Peab
0224-300 36
doheby@peab.se