Detta händer på kommunens vägar

Här hittar du information om vad som händer i det kommunala gatunätet

Nytt: Asfaltering har påbörjats i södra kommundelen (Vittinge mot Heby)
Under slutet på april 2017 påbörjades asfaltering i Vittinge samhälle efter fibernedläggning och allmänt slitage. Beläggningsarbetet startas i Vittinge och kommer under vår och sommar att arbeta sig mot Heby samhälle. I samband med asfalteringen kommer också gummislangar som lämnats kvar efter fiberarbetet att tas bort.

Nytt: Asfaltering i Östervåla
I Östervåla samhälle har man nu börjat återställa gator efter fibernedläggningen under 2016. I och med att man har börjat asfaltera och detta arbete går väldigt fort så har kommunen ålagts att ligga tre dagar före med återställning av grusytorna. Man arbetar så fort man kan och tyvärr så kommer det att vara störningar i trafiken under denna tid. Just nu återställer man tvärgående bredbansschakt med fokus på de mer trafikerade gatorna så att så mycket som möjligt hinner bli klart innan vintern gör asfalteringsarbetet omöjligt och man hoppas därmed minska problemen med gropar efter fiber överlag. Det arbete som inte hinns klart nu kommer att tas i vår.

Kontakt

Vid frågor om skötseln av kommunens gator
Daniel Hagman
0224-363 55
Daniel.Hagman@heby.se

Vid frågor om skötseln av Trafikverkets gator
Peab
0224-300 36
doheby@peab.se