Vinterväghållning

När plogas det?

I Heby kommun finns ett politiskt beslut om att snöröjning ska inledas vid ett snödjup på 7 cm samt att halkbekämpningens mål är att ingen människa ska komma till skada till följd av halka.

Tänk på att hålla vägar framkomliga för de som plogar!
Glöm ej att beskära trädgrenar över gång- och körbanor för att förhindra skador på träd och snöröjningsmaskiner. Fri höjd över gångbanor ska vara minst 2,5 meter och över körbanor minst 4,6 meter.

Varför får jag inte lägga snön från tomten på vägen?
Fastighetsägaren är skyldig att ta hand om snön på sin tomt eller bekosta bortforslingen av den. Om alla fastighetsägare skulle vräka ut snön på gatan skulle gatan bli svårframkomlig och det skulle bli för mycket snö att ta hand om och snöröjningen skulle ta mycket längre tid. Kommunens skattepengar ska inte användas till att bekosta bortforsling av snö från tomter.

Varför snöröjer ni på natten?
För att slippa all trafik och kunna ha gatorna färdiga till morgonrusningen. Vi kör när det slutat att snöa oavsett tid.

Varför lägger ni en snöhög här?
Någonstans måste vi lägga snön. När det har kommit ca 15 cm snö blir nästan alla utrymmen för snö fulla. D.v.s. vallarna kan inte tryckas ihop mer, blir alldeles för stora och snön kan riskera falla ut på gångbana eller på körbana igen

Halkbekämpning 
För att förebygga halka på kommunens gator sandas gator samt gång- och cykelvägar vid behov (Heby kommun använder inte salt). Det sandas inte vid varje tillfälle plogbilarna är ute utan detta görs efter bedömning av ansvarig. Om man beslutat att det ska sandas sker detta först efter att plogningen på orten är helt klar, detta innebär att det kan plogas utanför ditt fönster men att du sedan får vänta i några timmar innan det sandas.

Plogvallar

Plogvallar ska läggas upp så att de orsakar så lite hinder som möjligt för allmänheten. Dock kommer det oundvikligen att bildas vallar. I villaområden där det finns begränsat med mark att lägga snön, är det ofta svårt att hitta en plats där snön inte är i vägen för boende. Att röja för brevlådor är inte något som ingår i kommunens åtagande. Däremot försöker vi se till att inte lägga upp onödigt mycket snö vid infarter.

Eftersom snöröjarna kallas ut beroende på väder och andra faktorer kan de komma vid vilken tid på dygnet som helst. Ibland händer det att de kommer efter att boende har hunnit ploga infarter och annat. Entreprenörerna har en mycket begränsad tid att köra klart på och kan därför inte ta hänsyn till om de lägger upp nya snösträngar framför brevlådor, uppfarter och annat.

Vinterväghållning – kommunens gator

Har du frågor kring skötsel av kommunala gator? Hör gärna av dig till oss för mer information, du kan antingen ringa kommunens växel på 0224 360 00  eller kontakta oss via e-post på Daniel.Hagman@heby.se.

Vinterväghållning – Trafikverkets gator

Kommunen sköter majoriteten av gatorna i kommunens tätorter, men en del av gatorna ligger under trafikverkets ansvar. Nedan ser du en lista över dessa gator!

Vill du felanmäla något på en av dessa, kontakta Trafikverkets entreprenör Peab på tfn 0224-30036

Harbo – karta
Björklingevägen
Kristinelundsvägen
S:ta Birgittas väg
Uppsalavägen
Heby – karta
Brogatan
Centralgatan
Huddungevägen
Littersbovägen
Skolgatan/Stationsvägen (kommunen sköter gång- och cykelvägen mot skolan)
Morgongåva – karta
Axsjövägen
RV 72
Tärnsjö – karta
Kyrkvägen/Kapellvägen
Linders väg
Stationsgatan
Storgatan (Norra och Södra)
Östervålavägen
Vittinge – karta
RV 72
Gamla landsvägen
Östervåla – karta
Gräsbovägen
Kilgrändsvägen
Kyrkvägen/Åbyvägen
Uppsalavägen

 

Ovan länkas till kartor över alla kommunens större tätorter där kommunala, statliga och enskilda vägar är utmärkta. För andra vägar eller tydligare bilder kan du använda NVDB på webb på Trafikverkets hemsida. I rutan för ”Dataslag på karta” väljer du ”Administrativa vägdata” i första raden och ”Väghållare” i andra raden.

 Beställare

Heby kommun (Tekniska enheten) är beställare av vinterväghållningen. För att sköta snöröjning och halkbekämpning har beställaren anlitat en entreprenör som i sin tur har ett antal underentreprenörer. Dessa blir utkallade när risk för halka uppstår eller snömängden riskerar överstiga 7 cm. Utkallningen sköts av en utomstående jour, som har tillgång till detaljerad väderinformation som uppdateras kontinuerligt. De genomför dessutom löpande inspektioner. Beställaren blir informerad när entreprenörer blir utkallade i hela eller delar av kommunen.

Olika distrikt

Heby kommun är indelad i två snöröjningsdistrikt som sköts av samma entreprenör. I det södra distriktet ingår Heby, Morgongåva och Vittinge. I det norra ingår orterna Östervåla, Tärnsjö, Harbo, Runhällen och Huddunge. Ytorna som ska vinterväg hållas är ungefär lika stora i de två områdena

Relaterat

Kontakt

Vid frågor om skötseln av kommunens gator
Daniel Hagman
0224-363 55
Daniel.Hagman@heby.se

Vid frågor om skötseln av Trafikverkets gator
Peab
0224-300 36
doheby@peab.se
(till vänster finns alla Trafikverkets gator uppräknade)

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>