Vinterväghållning

I Heby kommun finns kommunala, statliga och enskilda vägar. Kommunen ansvarar endast för skötseln av de kommunala gatorna, Trafikverket ansvarar för de statliga och olika vägsamfälligheter sköter vanligtvis de enskilda. Här ser du vem som ansvarar för gatan/vägen.

I Heby kommun inleds snöröjning vid ett snödjup om 7 cm. Halkbekämpningens mål är att ingen människa ska komma till skada till följd av halka.

Tänk på att hålla vägar framkomliga för de som plogar. Glöm ej att beskära trädgrenar över gång- och körbanor för att förhindra skador på träd och snöröjningsmaskiner. Fri höjd över gångbanor ska vara minst 2,5 meter och över körbanor minst 4,6 meter.

Snö på privat fastighet
Fastighetsägaren är skyldig att ta hand om snön på sin tomt eller bekosta bortforslingen av den. Om alla fastighetsägare skulle vräka ut snön på gatan skulle gatan bli svårframkomlig och det skulle bli för mycket snö att ta hand om och snöröjningen skulle ta mycket längre tid. Kommunens skattepengar ska inte användas till att bekosta bortforsling av snö från tomter.

Varför snöröjer ni på natten?
För att slippa all trafik och kunna ha gatorna färdiga till morgonrusningen. Vi kör när det slutat att snöa oavsett tid.

Varför lägger ni en snöhög här?
När det har kommit ca 15 cm snö blir nästan alla utrymmen för snö fulla. D.v.s. vallarna kan inte tryckas ihop mer, blir alldeles för stora och snön kan riskera falla ut på gångbana eller på körbana igen.

Halkbekämpning 
För att förebygga halka på kommunens gator sandas gator samt gång- och cykelvägar vid behov (Heby kommun använder inte salt). Det sandas inte vid varje tillfälle plogbilarna är ute utan detta görs efter bedömning av ansvarig. Om man beslutat att det ska sandas sker detta först efter att plogningen på orten är helt klar, detta innebär att det kan plogas utanför ditt fönster men att du sedan får vänta i några timmar innan det sandas.

Plogvallar
Plogvallar ska läggas upp så att de orsakar så lite hinder som möjligt för allmänheten. I villaområden där det finns begränsat med mark att lägga snön, är det ofta svårt att hitta en plats där snön inte är i vägen för boende. Att röja för brevlådor är inte något som ingår i kommunens åtagande. Däremot försöker vi se till att inte lägga upp onödigt mycket snö vid infarter.

Eftersom snöröjarna kallas ut beroende på väder och andra faktorer kan de komma vid vilken tid på dygnet som helst. Ibland händer det att de kommer efter att boende har hunnit ploga infarter och annat. Entreprenörerna har en mycket begränsad tid att köra klart på och kan därför inte ta hänsyn till om de lägger upp nya snösträngar framför brevlådor, uppfarter och annat.

Relaterat

Kontakt

Vid frågor om skötseln av kommunens gator
Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se

Vid frågor om skötseln av Trafikverkets gator
Peab
0224-300 36
doheby@peab.se