Skrotbilar

Du kan lämna din uttjänta bil till bilskroten gratis om bilskroten ingår i mottagningsställe för bilproducenternas nätverk, som heter BilRetur. Du kan även lämna ditt fordon hos en auktoriserad bilskrotare som inte ingår i bilproducenternas nätverk.

Om du vänder dig till en bilskrot som inte ingår i bilproducenternas nätverk så får du själv göra upp affären för skrotningen och då kan en kostnadsfri skrotning inte garanteras.

Kvarlämnade skrotbilar
Vad gäller kvarlämnade skrotbilar på kommunens mark, gator, parker och torg kan ansvarig på Heby kommun besluta att dessa fordon tas bort på bilägarens bekostnad.

Om en skrotbil har lämnats på någon annans mark, är den fastighetsägaren ansvarig för att skrotbilen tas bort. Kommunen kopplas dock in om skrotbilen utgör ett miljöproblem. Kommunen kan också vara behjälplig med handläggningen i vissa fall om fastighetsägaren ber om hjälp, kostnaden för transport och skrotning debiteras då till självkostnadspris.

Relaterat

Kontakt

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se