Träd och häckar i gatumiljö

Träd, buskar och häckar ska enligt Plan- och bygglagen hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Stöter du på träd eller häckar i gatumiljö som du upplever utgöra en trafikfara kan du anmäla det här!

Vilka regler gäller?

I denna broschyr kan du läsa vilka regler som gäller!

Du som har utfart mot gata
Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i hörnet, en sträcka på minst 10 meter åt vardera håll.

Höjden på häcken mäts från vägbanan

Du som har tomt intill gata
Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Över cykelbana/gångbana, minst 3,5 meter
Över körbana, minst 4,5 meter

Framkomlighet på trottoarer och cykelbanor
Trottoarer och cykelbanor ska vara framkomliga för gående, barnvagnar och rullstolar. Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut i gatan vilket ökar risken för trafikolyckor.

Tänk på…

  • att din tomt även har en baksida.
  • att stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns.
  • Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.
  • att växterna växer. Klipp lägre än 80 cm för marginal.
  • att cykelbanans bredd räknas som vägbana.

Vad händer om fastighetsägare inte följer reglerna?

Om nödvändiga åtgärder inte utförs kan Heby kommun tvingas utföra dessa insatser och fastighetsägaren kommer då att debiteras för kostnaden.

Häck

Relaterat

Kontakt

Gatuansvarig
Daniel Hagman
0224-363 55
Daniel.Hagman@heby.se

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>