Träd och häckar i gatumiljö

Träd, buskar och häckar ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Vilka regler gäller?

  • Vid utfart mot gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
  • Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i hörnet av tomten, en sträcka på minst 10 meter åt vardera håll.
  • Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna: över cykelbana/gångbana: minst 3,5 meter, över körbana: minst 4,5 meter
  • Trottoarer och cykelbanor ska vara framkomliga för gående, barnvagnar och rullstolar. Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut i gatan vilket ökar risken för trafikolyckor.

Vad händer om fastighetsägare inte följer reglerna?
Om nödvändiga åtgärder inte utförs kan Heby kommun tvingas utföra dessa insatser och fastighetsägaren kommer då att debiteras för kostnaden.

Relaterat

Kontakt

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>