Bredband och telefoni

Just nu genomförs ett teknikskifte i Sverige där det gamla koppnätet byts ut mot framtidens digitala teknik. Det befintliga kopparnätet lever inte upp till de behov som idag finns på driftsäkerhet och kapacitet. En nedmontering har därför påbörjats av Telia och görs fortlöpande på olika platser runt om i landet. Detta innebär att du som idag har fast telefoni och/eller bredband via telejacket kommer att få dina tjänster släckta vid en nedmontering av kopparnätet i ditt område.

Om du har tjänster via det fasta telenätet kommer du att få information innan en nedsläckning sker. Din operatör skall meddela dig senast tre månader innan tjänsten stängs av och innan dess ska du ha  blivit erbjuden andra lösningar för telefoni och bredband.

Många operatörer har prova-på-erbjudanden och genom att testa redan nu vilken lösning som fungerar bäst just där du bor gör att du är väl förberedd inför en kommande nedsläckning i ditt område.

Mer information om nedsläckningen av kopparnätet hittar du på Telias hemsida.

Mer information om fiberutbyggnaden i Heby kommun hittar du här nedanför. Information om olika tekniker som ersätter kopparnätet hittar du under Alternativa tekniker.

Varför bredband via fiber?

Post och telestyrelsen har samlat användbar information om vad en fiberanslutning ger för möjligheter i en broschyr, läs den här: Funderar du på att skaffa bredband?

Bredband i Heby Kommun

Marknaden för bredbandsutbyggnad är avreglerad och sker därför på rent marknadsmässiga grunder av olika bredbandsoperatörer. Kommunen är inte bunden till något speciell aktör och har en samordnande funktion av bredbandsutbyggnaden. Kommunen kan exempelvis vara behjälplig med planeringsunderlag, kontakter och strategimöten.

åkrar, Heby

Aktuella utbyggnadsplaner

I Heby kommun finns flera aktörer som planerar och gräver ner fiber. Dessa är HebyNet, Huddunge Telekom, IP-only, Open Infra och Telenor.
Kontakta respektive aktör för mer information.

Återställning

Den slutgiltiga återställningen av schakt i kommunal gata ansvarar kommunen för.
Kontaktuppgifter kring skötsel av gator hittar du här: Skötsel
Bestämmelser kring återställandets utförande finns här: Genomförande och återställning

Kontakt

Amadeus Walldén
Infrastrukturstrateg
0224- 362 26
amadeus.wallden@heby.se

Information:
Passa på att lägga ner slang för fiber när du ändå gräver!

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>