Alternativa tekniker

Det finns idag flera tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med högre överföringshastighet. I menyn intill har vi listas flera olika tekniker som finns för detta.

Kontakt

Amadeus Walldén
Infrastrukturstrateg
0224- 362 26
amadeus.wallden@heby.se