Alternativa tekniker

Det finns idag flera tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med högre överföringshastighet. I menyn intill har vi listas flera olika tekniker som finns för detta.

Kontakt:
Alexander Jonsson, Infrastrukturstrateg
Tfn. 0224- 362 26
Alexander.Jonsson@heby.se