Bredband via satellit

Med bredband via satellit skickas datatrafiken till och från en satellit i rymden. Förutsättningen för att tekniken ska fungera är fri sikt mot satelliten.

Det långa avståndet som signalerna ska transporteras gör att det är något längre svarstid för bredband via satellit än för andra typer av bredband (drygt 0,5 sekunder). Det innebär att tekniken inte fungerar om du vill använda bredbandet för att spela s.k. multiplayer-spel, men att använda vanlig telefoni och att surfa fungerar bra. Vilken typ av användning som tekniken passar för påverkas också av att kostnaden är högre ju mer data du använder.

Kontakt

Amadeus Walldén
Infrastrukturstrateg
0224- 362 26
amadeus.wallden@heby.se