Luftfiber/ Trådlös fiber

En alternativ teknik till en fast fiberkabel hela vägen in i hemmet är det som kallas luftfiber eller trådlös fiber, omnämns även som bredband via mikrovågslänk. Tekniken är en blandning av fast fiber och radiolänk där den fasta fibern ansluts till en huvudmast, via radiolänk kopplas den samman med en lokal mast där hushåll antingen ansluts via en mottagarantenn på huset eller via ett lokalt fibernät. Tekniken används oftast för att nå glesbygdsområden som tidigare har bedömts vara otillgängliga och där en fast fiberutbyggnad har blivit mycket kostsam. Genom att använda en riktad radiovågssignal till en mottagarmast kan man med dagens teknik undvika att signalen tappar mycket hastighet när omväxlingen sker. Signaler skjuts trådlöst från punkt till punkt mellan riktade antenner på långt avstånd.

Lösningen har visat sig vara ett bra alternativ för mer glesbebyggda områden där svårigheten har legat i att få en bredbandssignal fram till området. Genom den trådlösa fibern har man då kunnat få signalen fram till området och sedan byggt ut ett lokalt fast fibernät på området.

För att kunna starta ett projekt för att bygga ”trådlös fiber” i ett område är det bra att ha pratat ihop sig med sina grannar och sedan tillsammans ta kontakt med en aktör som bygger trådlös fiber.

Det finns flera aktörer som har tjänster för trådlöst fiber, bland annat Teracom och Vixor.

Relaterat

Kontakt

Amadeus Walldén
Infrastrukturstrateg
0224- 362 26
amadeus.wallden@heby.se