Mobilt bredband

Mobilt bredband innebär att en uppkoppling sker via en radiosändare till något av de mobila bredbandsnäten. Fördelen med mobilt bredband är att användaren är mindre bunden vid en specifik plats. Hastigheten och kvaliteten är dock svår att garantera. Detta beror på att radio är en delad resurs där tjänstens kvalitet är starkt beroende av antal samtidiga användare, topografin och avståndet till närmaste mobilmast. Mobilt bredband har ofta en begränsning i användning, vilket gör att en hög användning kostar mer. Det finns även abonnemang utan begränsning, men dessa är betydligt dyrare.

Kontakt

Amadeus Walldén
Infrastrukturstrateg
0224- 362 26
amadeus.wallden@heby.se