xDSL

xDSL (ADSL och VDSL) är ett samlingsnamn för bredbandstekniker som baseras på det traditionella kopparbaserade telefonnätet. Överföringshastighet och kvaliteten på uppkopplingen avtar med avståndet till den telestation abonnenten är ansluten till. Hastigheten med en xDSL-anslutning skiljer beroende på nätets skick och avstånd till stationen, uppkopplingen är också känslig för åskoväder. Det utbyggda kopparnät som finns idag börjar nu bli slitet och i behov av upprustning på många håll. Istället för att lägga stora kostnader på detta så avvecklas nätet och satsningarna görs istället på fiberutbyggnad och mobiltäckningen.

Ett ADSL-abonnemang med hastighetsangivelsen 24 Mb/s klarar under optimala förhållanden den angivna hastigheten nedströms. Det innebär att det går att ladda ned material såsom webbplatser, musik och strömmande live-TV i den hastigheten, under förutsättning att servern som materialet kommer från klarar att ladda upp så snabbt. En siffra som inte specificeras lika tydligt är uppströmshastigheten, vilken är relevant när en bilaga i ett mejl skickas iväg eller ett foto sänds med ett chattprogram. Abonnemang med 24 Mb/s i nedströmshastighet har ofta en uppströmshastighet kring 1 – 3 Mb/s under optimala förhållanden.

Vid ett avstånd om ca 3,5 – 5,5 km till telestationen kan ADSL erbjuda 2 Mbit/s nedströms och 0,8 Mbit/s uppströms. Vid ca 3 km till telestationen ökar kapaciteten till 8 Mbit/s nedströms och 0,8 Mbit/s uppströms. Under 2,5 km till närmaste telestation kan 12 Mbit/s nedströms och 1,2 Mbit/s uppströms erhållas och vid avstånd under 1,5 km till telestationen 24 Mbit/s nedströms och 2,4 Mbit/s uppströms.

Kontakt

Amadeus Walldén
Infrastrukturstrateg
0224- 362 26
amadeus.wallden@heby.se