Alternativa tekniker

xDSL

xDSL (ADSL och VDSL) är ett samlingsnamn för bredbandstekniker som baseras på det traditionella kopparbaserade telefonnätet. Överföringshastighet och kvaliteten på uppkopplingen avtar med avståndet till den telestation abonnenten är ansluten till. Hastigheten med en xDSL-anslutning skiljer beroende på nätets skick och avstånd till stationen, uppkopplingen är också känslig för åskoväder. Det utbyggda kopparnät som finns idag börjar nu bli slitet och i behov av upprustning på många håll. Istället för att lägga stora kostnader på detta så avvecklas nätet och satsningarna görs istället på fiberutbyggnad och mobiltäckningen.

Ett ADSL-abonnemang med hastighetsangivelsen 24 Mb/s klarar under optimala förhållanden den angivna hastigheten nedströms. Det innebär att det går att ladda ned material såsom webbplatser, musik och strömmande live-TV i den hastigheten, under förutsättning att servern som materialet kommer från klarar att ladda upp så snabbt. En siffra som inte specificeras lika tydligt är uppströmshastigheten, vilken är relevant när en bilaga i ett mail skickas iväg eller ett foto sänds med ett chattprogram. Abonnemang med 24 Mb/s i nedströmshastighet har ofta en uppströmshastighet kring 1 – 3 Mb/s under optimala förhållanden.

Vid ett avstånd om ca 3,5 – 5,5 km till telestationen kan ADSL erbjuda 2 Mbit/s nedströms och 0,8 Mbit/s uppströms. Vid ca 3 km till telestationen ökar kapaciteten till 8 Mbit/s nedströms och 0,8 Mbit/s uppströms. Under 2,5 km till närmaste telestation kan 12 Mbit/s nedströms och 1,2 Mbit/s uppströms erhållas och vid avstånd under 1,5 km till telestationen 24 Mbit/s nedströms och 2,4 Mbit/s uppströms.

Mobilt bredband
Mobilt bredband innebär att en uppkoppling sker via en radiosändare till något av de mobila bredbandsnäten. Fördelen med mobilt bredband är att användaren är mindre bunden vid en specifik plats. Hastigheten och kvaliteten är dock svår att garantera. Detta beror på att radio är en delad resurs där tjänstens kvalitet är starkt beroende av antal samtidiga användare, topografin och avståndet till närmaste mobilmast. Mobilt bredband har ofta en begränsning i användning, vilket gör att en hög användning kostar mer. Det finns även abonnemang utan begränsning, men dessa är betydligt dyrare.

Bredband via satellit

Med bredband via satellit skickas datatrafiken till och från en satellit i rymden. Förutsättningen för att tekniken ska fungera är fri sikt mot satelliten.

Det långa avståndet som signalerna ska transporteras gör att det är något längre svarstid för bredband via satellit än för andra typer av bredband (drygt 0,5 sekunder). Det innebär att tekniken inte fungerar om du vill använda bredbandet för att spela s.k. multiplayer-spel, men att använda vanlig telefoni och att surfa fungerar bra. Vilken typ av användning som tekniken passar för påverkas också av att kostnaden är högre ju mer data du använder.