Bredband på landsbygden

Bredbandsstöd genom landsbygdsprogrammet

I områden där ingen operatör bygger fibernät på marknadsmässig grund kan stöd för bredbandsutbyggnad sökas hos Länsstyrelsen i Uppsala län. Bredbandsstödet är en del av landsbygdsprogrammet och kan sökas för områden på landsbygden. Det finns möjligheter att söka bredbandsstöd i landsbygdsprogrammet som pågår 2014-2020. I Uppsala län får de beviljade projekten 70 procent av kostnaderna i stöd.

I åtta områden i länet har föreningar och företag fått ekonomiskt stöd från landsbygdsprogrammet för att dra i gång en utbyggnad. Länsstyrelsen har hittills i år beslutat om stöd på sammanlagt 86,5 miljoner kronor. De åtta projekten omfattar drygt 2300 permanenta hushåll och ett stort antal fritidsboende. I Heby kommun har Haga, Harbo landsbygd och Råsbo-Östa blivit beviljade stöd. Det är Huddunge Telekom ekf. som driver de projekten.

Länet har totalt 96 miljoner kronor från landsbygdsprogrammet att dela ut i en första omgång och de pengarna är nu uppbokade. En ny fördelning av medel väntas från Jordbruksverket under hösten och då kan ytterligare projekt få beslut om stöd.

Mer om landsbygdsstödet kan du läsa om på Länsstyrelsens och Jordbruksverkets hemsida.

 

Källa: Bredbandsforum

Källa: Bredbandsforum

 

Starta nya fiberprojekt på landsbygden

Fiberprojekt på landsbygden kan drivas på olika sätt. Det kan ex. drivas av ett byalag, som beskrivet ovan, eller organiseras ihop med marknadsaktörer. Ett första steg för att initiera en bredbandsutbyggnad på landsbygden är att prata ihop sig med grannar och undersöka hur intresset ser ut. Det finns flera kartverktyg på Internet som är framtagna för projektering av fiberprojekt. Ett exempel är fiberkartan.se som är ett kartverktyg som är gratis att använda.

Ta gärna kontakt med kommunens bredbandssamordnare för att få hjälp att komma igång och se vilka möjligheter som finns för ditt område. Det saknas fortfarande fiber i flera delar av kommunen där lokala grupper skulle kunna bildas för att jobba med frågan.