Frågor och svar

Kommer kopparnätet att släckas i Heby inom snar framtid?

– Telia har påbörjat en nedsläckning av det gamla kopparnätet på grund av dyra underhållskostnader samt minskat underlag. Telia har presenterat en lista på vilka kommuner som drabbas under 2016 och första halvåret 2017. Heby kommun finns inte med på listan hittills men det är att vänta att kopparnätet kommer att släckas även i Heby inom några år. I augusti 2016 släcks 9 stationer ner i Sala kommun. En av dessa, Jugansbo, har ett fåtal boende som bor på Hebys sida om kommungränsen.

Räcker det inte med mobilt bredband?

– Bredbandsaktörer och branschen i stort är överens om att det mobila nätet är otroligt viktigt men att det är ett komplement till en fast uppkoppling. När du är uppkopplad på det mobila nätet delar du på kapaciteten tillsammans med alla andra som är kopplade till samma mobilmast. Det gör att kapaciteten kan skilja mycket från gång till en annan. Täckningen är också väldigt varierande och generellt sämre på landsbygden än i städerna, vilket gör det mobila nätet mindre stabilt. Det är även en dyrare lösning på lång sikt för de flesta. Bredbandsforum har sammanställt en graf för hur mobiltrafiksanvändningen har utvecklats senaste åren, se nedan. Grafen visar tydlig hur användandet har ökat och de konstaterar att det är en utmaning att mobilnäten blir överbelastade.

Utmaning lll