Järnväg och statligt vägnät

Heby kommun är starkt pendlingsberoende och pendlarflödena sker framförallt i två trafiktunga stråk, Tärnsjö-Östervåla-Uppsala och Sala-Heby-Uppsala. Båda stråken har en mycket väl utbyggd busstrafik och i det södra finns järnvägen, Dalabanan, som med pendeltågstrafik ger korta restider till Uppsala och mot Stockholm.

Järnvägens standard är dock inte tillräcklig för den utveckling av både fjärr- och regionaltågtrafik som kan förutses på Dalabanan. Heby kommun samverkar med övriga kommuner mellan Uppsala och Älvdalen längs Dalabanan för en upprustning och utbyggnad både för regional och interregional trafik.

De vägar som går i de två stråken, väg 72 och 272, har inte heller en tillfredsställande standard för den trafik som går där, varken hastighets- eller säkerhetsmässigt, och behöver förbättras på vissa delsträckor och kompletteras med cykelvägar.

Riksväg 56 mellan Gävle och Norrköping är ett viktigt nationellt och storregionalt stråk som passerar genom Heby kommun. Kommunen deltar i en samverkansgrupp med övriga kommuner längs väg 56, Räta Linjen, som arbetar för utveckling av stråket med målet ”En mötesfri väg 2020”. Sträckan som berör Heby kommun går mellan Heby och Tärnsjö via Stingtorpet. Sträckan var tidigare smal, kurvig och farlig för både trafikanter och miljö på grund av markens känslighet för utsläpp av farliga ämnen vid till exempel trafikolyckor.

Arbetet med att göra om och förbättra sträckan Heby-Stingtorpet-Tärnsjö slutfördes i oktober 2016.

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>