Adressättning

Lag (2006:378) om lägenhetsregister

Enligt lag måste alla bostäder och verksamhetslokaler ha unika adresser som tydliggör var de ligger någonstans. Samma adress kan förekomma i flera kommuner men inom kommunen måste adressen vara unik.

Ansvar
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge delegation till utvalda tjänstepersoner inom Mark- och planeringsenheten att besluta i frågor som rör adresser. Kommunen ska i samverkan med Lantmäteriet tillhandahålla korrekt och uppdaterad information om byggnader, adresser och lägenheter. I det ajourhållande arbetet används primärt handboken från SiS (Svenska Institutet för Standarder) med standarder för korrekt adressättning: Geografisk information – Belägenhetsadresser – Handbok. I andra hand används Lantmäteriets handböcker för ajourhållning av Byggnader, Adresser och Lägenheter (BAL) som finns under relaterat längst ner på denna sida.

Varför finns adresser?
Adresser fyller en viktig funktion i samhället och är en förutsättning för att olika blåljusorganisationer ska kunna hitta till rätt plats i krissituationer. Adresser hjälper också bland annat den enskilde, post, färdtjänst, hemtjänst, sophämtning och varutransporter att hitta till rätt plats. För att kunna folkbokföra sig på en plats eller boka t.ex. elabonnemang och bredband behövs en adress.

Hur är en adress uppbyggd?
I kommunens ajourhållande arbete med adresser uppdateras ett register av belägenhetsadresser. Definitionen av en belägenhetsadress är (enligt den svenska standarden): En adress som anger var en geografisk plats är belägen. Ska entydigt peka ut bara en plats.

Belägenhetsadressen består av ett namn (adressområde) och en unik beteckning (adressplats) för att kunna urskilja olika platser längs en gata med samma adressnamn.

Vid all adress- och namnsättning ska god ortnamnssed iakttas enligt Kulturmiljölag 4 § (1988:950).

Lägenhetsregister
Kommunen ansvarar för att information i lägenhetsregistret är uppdaterat och aktuellt. Dock är det fastighetsägarens ansvar att informera kommunen när förändringar i lägenhetsbeståndet skett (14 §. Lag SFS 2006:378). När förändringar i lägenhetsregistret skett på grund av nybyggnation, ändring eller rivning av bostadshus behöver fastighetsägaren ändra eller komplettera följande uppgifter och lämna till kommunen:

  • Lägenhetsnummer enligt Lantmäteriets standard
  • Antal rum
  • Boarea
  • Kökstyp

Lägenhetsnummer behövs när det finns fler än en bostad på en belägenhetsadress. Har bostaden en egen entré ska den alltså ha en egen adress och lägenhetsnummer behövs inte. Om lägenhetsnummer ska fastställas för en eller flera bostadslägenheter, ska fastighetsägaren lämna förslag till sådant nummer i enlighet med föreskrifter som avses i 12 §. Lag (2008:966).

Ett lägenhetsnummer består av fyra siffror varav de två första beskriver vilken våning som lägenheten finns på. För entréplanet används nummer 10. Våningsplan ovanför entréplan numreras stigande med 11, 12 och så vidare. Nedanför entréplanet används fallande numrering 09, 08, 07 och så vidare. De två sista siffrorna i lägenhetsnumret beskriver vilken plats inom våningsplanet som lägenheten ligger. Lägenheten som ligger till vänster om trappan får nummer 01. Sedan fortsätter numreringen inom våningsplanet medsols.

Beskrivning av vilket lägenhetsnummer en lägenhet får.

Bild. Exempel ur Lantmäteriets handbok om lägenheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information och hjälp med adresser

Heby kommun har avtal med Lantmäteriet och ajourhåller adresser och lägenhetsregister i deras system LINA. Kommunen har också avtal med Trafikverket för rapportering av bilnät, gångnät och cykelvägnät i deras databas NVDB.

Kommun ansvarar inte för hur adressättningen ser ut eller hur ofta kartunderlaget uppdateras i olika tredjepartsleverantörers system (t.ex. Eniro, Google Maps, GPS-system, mm). Kontakt bör tas med aktuell tredjepartsleverantör, om det är i deras system det finns brister eller fel.

Om du saknar en adress eller har en adress som inte fungerar som den ska, vänligen kontakta koordinator för hjälp och information.

Relaterat

Kontakt

Felicia Simonsson
Koordinator
0224-360 56
felicia.simonsson@heby.se

Julia Persson
Koordinator
0224- 362 71
julia.persson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>