Hantering av personuppgifter inom kart- och mätverksamhet

Inom kommunens kart- och mätverksamhet  hanteras och sparas personuppgifter.
Personuppgifterna används för att vi ska kunna fakturera och administrera beställningar av en förenklad nybyggnadskarta, för att vi ska kunna ajourhålla adresser och kommunens primärkarta.
Behandlingarna av personuppgifterna krävs för att kunna tillhandhålla bra och korrekt kartmaterial samt för att informera om nya adresser. Behandlingarna är viktiga för en god och trygg samhällsplaneringen och anses ligga i linje med Heby Kommuns myndighetsutövning. Uppgifterna används inte i något annat syfte.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsa behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Heby Kommun på 0224-360 00 eller information@heby.se, varefter din begäran kommer att prövas.