Hantering av personuppgifter inom kart- och mätverksamhet

Inom kommunens kart- och mätverksamhet hanteras och sparas personuppgifter.

Personuppgifterna används för att vi ska kunna fakturera och administrera beställningar av förenklade nybyggnadskartor och för att vi ska kunna ajourhålla adresser och kommunens primärkarta.

Hantering av personuppgifter krävs för att kunna tillhandhålla bra och korrekt kartmaterial samt för att informera om nya adresser. Hanteringen är viktig för en god och trygg samhällsplanering och ligger i linje med Heby kommuns myndighetsutövning. Uppgifterna används inte i något annat syfte.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar hanteringen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Heby kommun på 0224-360 00 eller information@heby.se, varpå din begäran kommer att prövas.