Kartor

Om du exempelvis ska ansöka om bygglov behöver du någon typ av karta som underlag för situationsplan. Kartan visar normalt din fastighet och var på fastigheten du ska göra någon åtgärd (exempelvis bygga ett hus eller gräva efter bergvärme). Beroende på vad du ska göra och var din fastighet ligger behöver du olika kartor. Kontakta Byggenheten om du är osäker på vilken typ av karta som behövs för din bygglovsansökan. Byggenheten har rådgivning måndag-torsdag kl. 13.00-15.30 på telefonnummer 0224-74 73 40. Det går också att ringa växeln på 0224-74 70 00 och be att bli kopplad till någon på byggenheten.

Nybyggnadskarta
En nybyggnadskarta består av fastighetsgränser, byggnader, vägar, höjdskillnader med mera och är ett detaljerat kartunderlag. Kartan kan levereras i DWG- eller PDF-format. Avgift tas ut enligt antagen taxa. Nybyggnadskarta kan beställas här.

Förenklad nybyggnadskarta
En förenklad nybyggnadskarta är ett enklare kartunderlag än nybyggnadskarta och visar som regel fastighetsgränser, befintliga byggnader och vägar. Kartan kan levereras i DWG- eller PDF-format. Avgift tas ut enligt antagen taxa. Förenklad nybyggnadskarta kan beställas här eller kontakta medborgarservice, 0224-360 00 så hjälper de dig.

Avstyckningskarta
En avstyckningskarta är den karta som Lantmäteriet upprättade när din fastighet styckades av eller då en fastighetsreglering gjordes. Avstyckningskarta används ibland som underlag till situationsplan då den har bättre precision än en tomtkarta samt är det juridiskt bindande dokumentet för fastighetsgränser. Behöver du en avstyckningskarta kan du beställa en av Lantmäteriet, förutsatt att det finns en avstyckningskarta för din fastighet.

Tomtkarta
Vill du ha en tomtkarta över din fastighet kan du beställa det av Lantmäteriet. Observera att kartan endast kan ses som information då fastigheterna är osäkra i sitt läge och därför är kartan inte juridiskt bindande.

Relaterat

Kontakt

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se

Lantmäteriet
kundcenter@lm.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>