Mättjänster

Kart- och mättjänster utförs på kommunens uppdrag av Metria AB.

Metrias uppgift är att underhålla och ajourhålla kommunens primärkarta.

Kommunen har upphovsrätt till primärkartan och tar ut en avgift för användning. För tecknande av nyttjanderättsavtal kan du kontakta Heby kommun.

Metria svarar även för mätningstekniska uppdrag från allmänheten enligt plan- och bygglagen såsom husutstakningar och lägeskontroll. För beställning av nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta, vänligen kontakta Heby kommun på kartor@heby.se

Kontakt

Metria
elin.josefsson@metria.se
010-121 86 49

Adriana Berbesi-Stenfelt,
Karttekniker och GIS-samordnare
0224-361 87
adriana.berbesi-stenfelt@heby.se
kartor@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>