Kontaktuppgifter till samhällsbyggnadsförvaltningen

Vid akuta fel efter kontorstid: 021-30 27 30

Samhällsbyggnadsförvaltningen, stab

Åsa Nylander, förvaltningschef, 0224-361 80

Veronica Lindén-Häll, chefssekreterare, 0224-361 71

Elise Teinler, administrativ handläggare, 0224-360 32

 

Samhällsplanering

Matilda Johansson, enhetschef, 0224-361 64

Mikael Byström, planarkitekt, 0224-361 84

Erik Mörtsell, planarkitekt, 0224-361 84

Hanna Löfstrand, planarkitekt och landskapsarkitekt, 0224-361 37

Amadeus Walldén, infrastrukturstrateg, 0224-362 26

Adriana.Berbesi-Stenfelt@heby.se, karttekniker och GIS-samordnare, 0224-361 87

Zirin Molla, samhällsplanerare markfrågor, 0224-361 02

Johan Ovsiannikov, samhällsplanerare 0224-362 69

Julia Persson, koordinator, 0224- 362 71

Lina Salomonsson, miljöstrateg, 0224-361 20


Gata och park

Daniel Hagman, gatuansvarig samt ansvarig för vinterväghållning, 0224-363 55

Louise Gustafsson, park, lekplatser, 0224-361 61

 

Vatten och avlopp

Kundtjänst, 0224-361 69

Anna Johansson, teknisk chef, 0224-361 66

Mikael Hedström, driftansvarig, 070-326 64 82


Kostenheten

Anneli Englén, enhetschef, Heby, Morgongåva, Vittinge och Tärnsjö, 0224-361 74

Katarina Virhammar, enhetschef, Östervåla och Harbo, 0292-719 01


Bygglovsenheten Sala-Heby,
 0224-74 70 00, webbplats

Miljöenheten Sala-Heby, 0224-74 70 00, webbplats

Kontakt
Elise Teinler
Administrativ handläggare
0224-360 32
Elise.Teinler@heby.se

Vid akuta fel efter kontorstid
021-30 27 30

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>