Om du är markägare, drabbats av brand eller har ont om vatten

Försäkring vid skogsbrand

För att du ska kunna få ersättning för egendom som skadats av en skogsbrand måste den vara försäkrad genom en hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Vanlig tomtmark omfattas av din villaförsäkring medan däremot skogsfastigheter måste vara försäkrade separat. Läs mera om försäkring vid skogsbrand

Eftersläckning – vad innebär det för mig som markägare?

När räddningsledaren bedömer att branden inte kan sprida sig vidare och ytterkanten på brandområdet är släckt övergår insatsen till eftersläckning. Det är något som markägaren ansvarar för. Skogsstyrelsens kurs i eftersläckning

Tappställen i kommunen

När räddningsinsatsen är avslutad övergår ansvaret för eftersläckning och bevakning till markägaren. Markägaren är skyldig att eftersläcka och bevaka området tills det är släckt. Markägare i Heby kommun som drabbats och behöver tillgång till vatten för eftersläckning kan kontakta Mikael Hedström, 0224-361 63 eller kundtjänst för vatten och avlopp 0224-361 69. Vatten som hämtas debiteras med 6,27 kr/m

Ont om vatten

Har du ont om vatten i din brunn eller om du behöver en större mängd vatten och själv har tankar (i storleken 1 m3 eller större) så går det bra att köpa vatten. Vatten som hämtas debiteras med 6,27 kr/m3
Behöver du en mindre mängd vatten (5-25 l) så bjuder vi på det.
Kontakta kundtjänst vid frågor och för mera information och om var man kan hämta vatten: telefontid måndag-fredag 9:00-12:00 och 13:00-15:00, 0224-361 69, vattenochavlopp@heby.se Besöksadress: Centralgatan 2 B

Relaterat

Kundtjänst, Tekniska enheten
Telefontid måndag-fredag 9:00-12:00 och 13:00-15:00 
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se 
Besöksadress: Centralgatan 2 B