Om du är markägare, drabbats av brand eller har ont om vatten

Vattenkioskerna för dig som är i behov av extra vatten

Har du problem med sinande brunn eller behöver dricksvatten av någon annan anledning? Från och med i sommar har vi vattenkiosker vid brandstationerna i Heby och Östervåla.

Genom att registrera dig hos VA kundtjänst får du en vattennyckel som gör att du kan köpa och hämta vatten i våra vattenkiosker. Dina köp registreras när du hämtar vatten och du får sedan hem en faktura på ditt köp.

För mer information och registrering av vattennyckel är du välkommen att kontakta VA kundtjänst, 0224-361 69, telefontid 09.00-15.00 (lunchstängt 12.00-13.00), vattenochavlopp@heby.se

Betesförmedling i Uppsala län

Länsstyrelsen Uppsala län har en betesförmedling som sammanför djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker och fodermarker med vall men saknar betesdjur.

Försäkring vid skogsbrand

För att du ska kunna få ersättning för egendom som skadats av en skogsbrand måste den vara försäkrad genom en hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Vanlig tomtmark omfattas av din villaförsäkring medan däremot skogsfastigheter måste vara försäkrade separat. Läs mera om försäkring vid skogsbrand

Eftersläckning – vad innebär det för mig som markägare?

När räddningsledaren bedömer att branden inte kan sprida sig vidare och ytterkanten på brandområdet är släckt övergår insatsen till eftersläckning. Det är något som markägaren ansvarar för.

Relaterat

Kontakt

Tekniska enheten, VA kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

Telefontid
måndag-fredag 9.00-12.00 och 13.00-15.00

Besöksadress
Centralgatan 2 B

Akut felanmälan utanför kontorstid (SOS AB)
021-30 27 30