Lundaprojektet

Lundaprojektet är ett pågående projekt finansierat av Jordbruksverket. Det löper fram till april 2022.

Syftet med projektet är att skapa ett fritids- och rekreationsområde i norra kommundelen genom att få idrottsföreningar, kommunen, näringsidkare och även andra intresserade föreningar i Östervåla att samverka om Lundaområdet. Målet med projektet är att föreningarna ska ha ett gemensamt kansli med vaktmästarpool och en samordnad marknadsföring för området.