Pågående exploateringar

Heby kommun utgår från följande kriterier när ett nytt område ska exploateras.

  • Om det finns befintliga tomter på orten.
  • Hur intresset har sett ut de senaste året/åren.
  • Om det finns en detaljplan över området som är intressant att exploatera.
  • Om kommunen äger marken alternativt om kommunen har ett intresse av att köpa marken.
  • Om kommunen har en intresselista för tomter på orten, och hur många intressenter som står på den.
  • Om det finns privata aktörer som är verksamma på orten som arbetar för att skapa nya villatomter samt bostadsrättsföreningar.
  • Om det finns konkreta initiativ från privata aktörer att exploatera ett område.

Villatomter i Södra Grällsbo, Tärnsjö

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 9 november 2017 att påbörja exploatering av Södra Grällsbo i Tärnsjö 2018. Beslutet handlade om att ta fram nio nya tomter i en första etapp. Arbetet kring exploateringen är pågående, och tomterna kommer att komma ut till försäljning under sommaren 2019.

På dessa tomter får du bygga friliggande tvåvåningshus med högsta byggnadsarea på 20% av fastighetsarean. Mer information om vad som får byggas finns i detaljplanen, ”Södra Grällsbo Detaljplan” under ”relaterat”. Tomterna säljs enligt principen ”först till kvarn”.

Tärnsjö är en ort i Heby kommun med både naturreservat och nationalpark. Här finns goda kommunikationsmöjlighet till t.ex. Östervåla, Heby och Uppsala. I Tärnsjö finns allt man kan tänkas behöva; naturen, skolor, caféer, livsmedelsbutik och mycket mer!

Vill du köpa en av tomterna i Södra Grällsbo? Håll utkik på vår hemsida och Facebooksida för mer information.

Östervåla – Lundaområdet etapp 2

Byggklara villatomter i Lundaområdet

Exploateringen av Lundaområdet etapp två påbörjades under våren 2017. Kommunen har sedan dess arbetat på platsen med att ta ner skog samt anlägga vatten- och avloppsledningar och gatorna som leder till de nya tomterna. För att knyta ihop etapp två med närliggande bebyggelse anlägger kommunen också en gång- och cykelväg mot Byggmästargatan och Villagatan.

Nio byggklara tomter kommer erbjudas på Bokbindargatan under våren 2018. Kommunen har även gjort vissa förberedelser för en ytterligare exploatering av 12 villatomter på Bildnuggargatan. Se detaljplan längst ner på sidan.

Tomterna erbjuder byggnation av friliggande tvåplanshus och upp till 25 procent av tomtarealen får bebyggas. Tomternas storlek varierar från drygt 1 000 m² – knappt 1 400 m².Tomterna säljs enligt principen först i kvarn.

Servispunkt för kommunalt vat­ten och avlopp finns i gatan, samt tillgång till el. Området är förberett för bredband via fiber, två aktörer har lagt ner fiberslang och det är upp till fastighetsägaren att välja vilken aktör som önskas.

Lundaområdet ligger bara ett stenkast från sport- och ishallen som erbjuder allt för en aktiv fritid. Samtidigt får du närhet till natur och fina promenadstråk. I Östervåla finns matvaruaffär, skola, kommunikationer och all basservice som behövs i vardagen. Dessutom finns goda pendlingsmöjligheter med buss och bil.

Lundaområdet etapp 2

Relaterat

Kontakt

Ansvarig för exploateringar:
Iris Löwendahl
0224-361 64
iris.lowendahl@heby.se

Ansvarig för markförsäljning:
Zirin Molla
0224-361 02
zirin.molla@heby.se

Ansvarig för gator och VA:
Mikael Hedström
0224-361 63
mikael.hedstrom@heby.se

Anna Johansson
Teknisk chef
0224-361 66
anna.johansson2@heby.se

Daniel Hagman (gata)
0224-361 55
daniel.hagman@heby.se

 

För frågor om bygglov: Bygglovsenheten, 0224-74 70 00

För frågor om vatten och avlopp: VA-enhetens kundtjänst, 0224-361 69

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>