Pågående exploateringar

Heby kommun utgår från följande kriterier när ett nytt område ska exploateras.

  • Om det finns befintliga tomter på orten.
  • Hur intresset har sett ut de senaste året/åren.
  • Om det finns en detaljplan över området som är intressant att exploatera.
  • Om kommunen äger marken alternativt om kommunen har ett intresse av att köpa marken.
  • Om kommunen har en intresselista för tomter på orten, och hur många intressenter som står på den.
  • Om det finns privata aktörer som är verksamma på orten som arbetar för att skapa nya villatomter samt bostadsrättsföreningar.
  • Om det finns konkreta initiativ från privata aktörer att exploatera ett område.

Heby – Horrsta backe

Hem till Horrsta Backe!

Exploatering av Horrsta backe påbörjades under mars 2017. 27 villatomter i området bakom sim- och sporthallen har styckas av.

Tomternas storlek varierar från drygt 1000 m2 till knappt 1800 m2. Tomterna på den övre delen av området erbjuder möjlighet för byggnation av en- och enhalvplanshus. Tomterna på den nedre delen av området erbjuder byggnation av tvåplanshus.

Servispunkt för kommunalt vatten och avlopp finns i gatan samt anslutningspunkt till el. Området är förberett för bredband via fiber, två aktörer har lagt ner fiberslang och det är upp till fastighetsägaren att välja vilken aktör som önskas.

På platsen jobbar kommunen nu med att anlägga gatan. Arbetet förväntas vara klart i mitten av sommaren.

Här återfinns mer information om tomterna och försäljningen.

För detaljplan, se ”Relaterat” nedan.

Östervåla – Lundaområdet etapp 2

Exploatering av Lundaområdet etapp 2 kommer att påbörjas under våren 2017. Ungefär 25 villatomter kommer att styckas av bakom etapp 1.Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora. Nedtagning av träd på området är beställt och beräknas ske under februari.

Lundaområdet etapp 2

Sidan uppdateras löpande med mer information.

Relaterat

Ansvarig för exploateringar:
Anders Larsson
Tel: 0224-36137
E-post: anders.larsson@heby.se

Ansvarig för markförsäljning:
Gabriella Garpefjäll
Tel: 0224-36102

Telefontid måndag-fredag 13.00-16.25, övriga tider vänligen mejla.
E-post: gabriella.garpefjall@heby.se

Ansvarig för gator och VA:
Micke Hedström
Tel: 0224-36163
E-post: mikael.hedstrom@heby.se

Per Geerhold (endast gator)
Tel: 0224-36165
E-post: per.geerhold@heby.se

För frågor om bygglov: Bygglovsenheten, tel: 0224-747 000

För frågor om vatten och avlopp: VA-enhetens kundtjänst, tel: 0224-361 69

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>