Hantering av personuppgifter inom markverksamhet

Inom kommunens verksamhet för mark hanteras och sparas personuppgifter. Personuppgifterna används för att vi ska kunna administrera köp och utarrendering av mark.

Behandlingarna av personuppgifterna krävs för att kunna tillhandahålla bra och korrekt hantering kring kommunens markverksamhet. Behandlingarna är viktiga för en god och trygg samhällsplaneringen och anses ligga i linje med Heby Kommuns myndighetsutövning. Uppgifterna används inte i något annat syfte.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Heby Kommun på 0224-360 00 eller information@heby.se, varefter din begäran kommer att prövas.