Industrimark

Vill du etablera ditt företag i Heby kommun och behöver mark?

Då har du kommit rätt! Kommunen har ledig industrimark i orterna Heby, Morgongåva, Tärnsjö och Östervåla. På denna sida har vi sammanfattat information som kan vara bra för dig att veta när du funderar över att köpa mark av Heby Kommun. Våra tillgängliga verksamhetsmarker eller klicka på bilden för den ort som du är intresserad av nedan.

Hur anmäler jag intresse?

Om du är ett nytt företag som vill etablera dig i Heby kommun kan du kontakta vår näringslivstrateg Ann-Marie Sundgren, 0224-361 21, ann-marie.sundgren@heby.se, som kommer att hjälpa dig vidare. Heby kommun strävar efter ett gott företagsklimat och vill möjliggöra för företagare att på ett smidigt sätt hitta den mark som de söker.

Om du har frågor gällande verksamhetsmark kan du kontakta Zirin Molla, 0224-36102, zirin.molla@heby.se

Hur ser förutsättningarna ut?

Industrimarken i Heby kommun är för det mesta inte avstyckad. Anledningen till detta är kommunen vill möjliggöra för intressenten att bilda en fastighet utifrån sina behov. Att bilda en fastighet tar ca 13 månader, denna tidsuppskattning är baserad på lantmäteriets handläggningstider.

Heby kommun står för utbyggnad av väg och VA-anslutning till fastigheten.

Vad kostar verksamhetsmark i Heby kommun?

Verksamhetsmark säljs till marknadspris eller som lägst självkostnadspris om marken behöver iordningställande åtgärder. Iordningsställande åtgärder kan till exempel vara utbyggnad av väg eller vatten- och avloppsledningar.

Bygglov

För att söka bygglov behöver du kontakta Sala kommun som hanterar bygglovsansökningar för Heby Kommun och Sala kommun.

Byggnadsskyldighet

Kommunens avsikt är att mark som säljes ska bebyggas snarast möjligt. Därför ställs det i avtalet krav på att byggnation ska påbörjas på fastigheten inom två (2) år från undertecknat köpebrev. Om byggnation ej påbörjats inom den angivna tiden äger kommunen rätt att ta ut vite om 25 % av köpeskillingen årligen. Huvudbyggnad ska stå färdig inom tre (3) år från påskrivet köpebrev.

Behöver du en detaljplan eller vill ändra en detaljplan?

Om du vill ha en ny detaljplan eller en planändring måste du skicka in en ansökan. Mer information om detaljplaner

Tips!

Det är bra att ha framförhållning på minst 10 månader om man planerar att köpa mark och etablera sin verksamhet i Heby kommun. Detta beror på att kommunens verksamhetsmark behöver avstyckas innan tillträde kan ges.

Kontakt

Företagare som vill anmäla intresse och har frågor rörande tomter

Ann-Mari Sundgren
Näringslivsstrateg
ann-marie.sundgren@heby.se
0224-361 21

För frågor om bygglov
Bygglovsenheten
0224-74 70 00
byggmiljo@sala.se
Bygg och miljö, Sala-Heby

För frågor om vatten och avlopp
VA-enhetens kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>