Industrimark i Harbo

I Harbo finns för närvarande ingen detaljplanerad mark för verksamheter.

Relaterat

Kontakt:
Ann-Mari Sundgren
Näringslivsstrateg
ann-marie.sundgren@heby.se
0224-361 21