Industrimark i Harbo

 

I Harbo finns för närvarande ingen detaljplanerad mark för verksamheter.

Relaterat

Kontakt:
Ann-Mari Sundgren, Näringslivsstrateg
Tfn. 0224- 361 21
ann-mari.sundgren@heby.se