Industrimark i Heby

I Heby finns fem lediga markområden för verksamheter, varav Verkstadsgatan 9 är avstyckad och färdig att säljas.

De andra markområdena måste styckas av innan försäljning.

Nr 1. Stationsvägen, 40 000 m2, detaljplan

Nr 2. Backbovägen, 67 000 m2

Nr 3. SÅLD

Nr 5. Verkstadsgatan 9, 1 800 m2, detaljplan

 

Relaterat

Kontakt:
Ann-Mari Sundgren
Näringslivsstrateg
ann-marie.sundgren@heby.se
0224-361 21