Industrimark Morgongåva

 

I Morgongåva finns två lediga markområden för verksamheter. Fastigheterna måste styckas av innan försäljning.

Nr 2 Snesholm 101, 4 500 m2

Relaterat

Kontakt:
Ann-Mari Sundgren
Näringslivsstrateg
ann-marie.sundgren@heby.se
0224-361 21