Industrimark Morgongåva

 

I Morgongåva finns två lediga markområden för verksamheter. Fastigheterna måste styckas av innan försäljning.

Nr 2 Snesholm 101, 4 500 m2

Relaterat

Kontakt:
Ann-Mari Sundgren, Näringslivsstrateg
Tfn. 0224- 361 21
ann-mari.sundgren@heby.se