Industrimark Östervåla

I Östervåla finns fem lediga markområden för verksamheter. Fastigheterna måste styckas av innan försäljning.

Nr 1 och 2 Dalvägen, 15 000 m2

Nr 4, 5 Kvarngärdegatan, 40 000 m2

Relaterat

Kontakt:
Ann- Mari Sundgren, Näringslivsstrateg
Tfn. 0224- 361 21
ann-mari.sundgren@heby.se