Industrimark Vittinge

 

I Vittinge finns ett ledigt markområde för verksamhet. Fastigheten måste styckas av innan försäljning.

Nr 1 Gamla Landsvägen 4 900 m2

Relaterat

Kontakt:
Ann- Mari Sundgren, Näringslivsstrateg
Tfn. 0224- 361 21
ann-mari.sundgren@heby.se