Industrimark Vittinge

I Vittinge finns ett ledigt markområde för verksamhet. Fastigheten måste styckas av innan försäljning.

Nr 1 Gamla Landsvägen 4 900 m2

Relaterat

Kontakt:
Ann-Mari Sundgren
Näringslivsstrateg
ann-marie.sundgren@heby.se
0224-361 21