Markanvisningar

Nu erbjuder kommunen markanvisning på Ol-Jansberget

Heby kommun bjuder in till lämnande av anbud för uppförande av flerfamiljshus vid Ol-jansberget i Östervåla. Syftet med markanvisningen är att utveckla Östervåla tätort med bostäder i flerfamiljshus.

Mer information finns under ”relaterat”.
Anbuden ska vara Heby kommun tillhanda senast 30 september 2021 klockan 12:00.

Vid frågor om markanvisningen, kontakta Zirin Molla, Zirin.molla@heby.se, 0224-361 02

Ledig mark för flerbostadshus i Östervåla

Ledig mark för flerbostadshus i Östervåla. Om du klickar på kartan öppnas den i ny flik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu säljer kommunen tre obebyggda fastigheter i Harbo genom anbud

Fastigheterna Guttorp 3:25 (1839 m2), Guttorp 3:26 (1160 m2) och Guttorp 3:27 (1274 m2) i Harbo är nu till försäljning genom anbud. Försäljningen av fastigheterna görs till den exploatör som är högstbjudande, dock lägsta pris 200 kr/kvm. Fastigheterna, som inte planlagda, har ett positivt förhandsbesked för tre enbostadshus i ett plan med största byggnadsarea på 150 kvm per byggnad.

Förhandsbeskedet finns som bilaga under relaterat. All information om markanvisningen samt fastigheterna finns i bilagan anbudsunderlag.

Anbudsunderlag Guttorp-tomterna

Klicka på bilden så öppnad den i ny flik.

Relaterat

Kontakt

Zirin Molla
Samhällsplanerare
0224- 361 02
Zirin.Molla@heby.se