Markanvisningar

I takt med att behovet av fler bostäder i Morgongåva blir större, har kommunen valt att nu gå ut med en markanvisning för Hasselgården. Fastigheten är ca 2500 kvm stor och möjliggör bebyggelse av bostäder. Köparen får själv välja upplåtelseform mellan hyresrätter eller bostadsrätter. Området är centrumnära och ligger ca 450 m från järnvägsstationen.

Markanvisningen pågår fram till den 28 november 2018. Vinnare utses senast 14 december och presenteras på kommunens hemsida. Underlag som har betydelse för markanvisningen finns längre ned på sidan under ”relaterat”.

Markanvisningen för Hasselgården är nu avslutad och en vinnare är utsedd.

Av de fem förslag som har inkommit har företaget SC Gruppen AB förslag utsetts som vinnare. Företaget erbjöd högst köpeskilling för fastigheten, har en tydlig projektidé och uppfyller väl de grundläggande kraven kommunen ställt på byggherren.

Heby kommun tackar för visat intresse och för alla bidrag som har inkommit.

Hasselgården

Kontakt

Zirin Molla
Samhällsplanerare
0224- 361 02
Zirin.Molla@heby.se