Villatomter

Heby kommun har ett 30-tal färdigplanerade villatomter till salu i de olika kommundelarna. För varje område finns specifika tomtkartor, se nedan.

Under våren 2017 har en översyn av kommunens taxa för villatomter gjorts. Översynen har resulterat i att en ny tomttaxa tagits fram. Ny exploaterade småhustomter kostar 200 kr/m2 och småhustomter som ej är ny exploaterade kostar 150 kr/m2  . Den nya taxan gäller från och med den 8 juni 2017.

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset för villatomter ingår kostnader för avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader tillkommer.

Kontaktuppgifter

Frågor angående anslutningsavgift för vatten och avlopp besvaras av VA-enheten. Kontakta VA-enhetens kundtjänst för prisuppgift på detta, telefon: 0224-361 69.

Frågor gällande bygglov besvaras av bygglovsenheten, telefon: 0224-550 00.

Kontaktperson på Heby kommun är Julia Persson.

Kontakt:
Julia Persson, Koordinator
Tfn. 0224- 360 56
julia.persson@heby.se

För frågor om bygglov: Bygglovsenheten, tel: 0224-747 000

För frågor om vatten och avlopp: VA-enhetens kundtjänst, tel: 0224-361 69

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>