Villatomter

Heby kommun har ett 50-tal färdigplanerade villatomter till salu i de olika kommundelarna. För varje område finns specifika tomtkartor, se nedan.

Mark för bostadsändamål, enfamiljshus kostar 100 kr/m2 för tomter äldre än 10 år och 130 kr/m2 för nyavstyckade tomter.  

Just nu pågår en översyn av kommunens taxa för villatomter, det innebär att priset kan komma att förändras under våren 2017. 

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset för villatomter ingår kostnader för avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader tillkommer.

Kontaktuppgifter

Frågor angående anslutningsavgift för vatten och avlopp besvaras av VA-enheten. Kontakta VA-enhetens kundtjänst för prisuppgift på detta, tel: 0224-361 69.

Frågor gällande bygglov besvaras av bygglovsenheten, tel: 0224-55000.

Fastighetsbyrån Sala-Heby förmedlar de flesta av kommunens villatomter, för att se exakt vilka se tomtkartorna under respektive tätort. Intresseanmälan och frågor kring tomtförsäljning ställs till Nicke Holmgren, kontaktuppgifter finns i rutan till höger.

Kontaktperson på Heby kommun är Gabriella Garpefjäll, Mark- och planeringsenheten.

Fastighetsbyrån Sala-Heby förmedlar kommunens villatomter. Kontaktperson på Fastighetsbyrån:
Henrik Johansson
Tel: 072-858 53 05, 0224-853 05
E-post: henrik.johansson@fastighetsbyran.se

Kontaktperson på Heby kommun:
Ansvarig: Gabriella Garpefjäll
Tel: 0224-36102
E-post: gabriella.garpefjall@heby.se

För frågor om bygglov: Bygglovsenheten, tel: 0224-747 000

För frågor om vatten och avlopp: VA-enhetens kundtjänst, tel: 0224-361 69

Relaterat

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>