Harbo

I Harbo finns för närvarande sex bostadstomter som är avstyckade och färdiga för försäljning. Nyexploaterade småhustomter kostar 200 kr/m2 (Harbo-Smedsbo 1:36, 1:38 och 1:39) och småhustomter som ej är nyexploaterade kostar 150 kr/m2  (Diken 1:29 och 1:31 samt Kvarsta 1:19).

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset för villatomter ingår kostnader för avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader tillkommer.

Lediga tomter Harbo

(Klicka på kartan för att få en större bild).

Följande avstyckade bostadstomter finns i Harbo:

  1. Harbo-Smedsbo 1:38. Adress: Källarbacken 5. Tomten är 1663 m2
  2. Harbo-Smedsbo 1:36. Adress: Källarbacken 3. Tomten är 1822 m2
  3. Harbo-Smedsbo 1:39. Adress: Täppavägen 7. Tomten är 1523 m2
  4. Diken 1:29. Adress: Hagabergsvägen 3. Tomten är 1053 m2
  5. Diken 1:31. Adress: Hagabergsvägen 7. Tomten är 1111 m2
  6. Kvarsta 1:19. Adress: Steneborgsvägen 22. Tomten är 1744 m2

Detaljplaner

Vilken typ av bebyggelse man får uppföra, hur bebyggelsen ska placeras, hur stor andel av fastighetsarean som får bebyggas etc regleras i detaljplaner.

  • För fastigheterna Harbo-Smedsbo 1:36-1:39 gäller detaljplan för Harbo-Smedsbo (DP 341).
  • För fastigheterna Diken 1:29 samt Diken 1:31 gäller detaljplan för Södra trekanten (DP 206).
  • För fastigheten Kvarsta 1:19 gäller detaljplan för Norra trekanten (DP 225).

Länkar till detaljplanerna finns här nedan under ”Relaterat”.

Relaterat

Kontaktperson på Heby kommun:

Marie Löfgren
Tel: 0224-36111
E-post: marie.lofgren@heby.se

För frågor om bygglov: Bygglovsenheten, tel: 0224-747 000

För frågor om vatten och avlopp: VA-enhetens kundtjänst, tel: 0224-361 69

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>