Harbo

I Harbo finns för närvarande fem bostadstomter som är avstyckade och färdiga för försäljning. Ny exploaterade småhustomter kostar 200 kr/m2 (Harbo-Smedsbo 1:36 och 1:38) och småhustomter som ej är ny exploaterade kostar 150 kr/m2  (Diken 1:29 och 1:31 samt Kvarsta 1:19).

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset för villatomter ingår kostnader för avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader tillkommer.


(Klicka på kartan för att få en större bild).

Följande avstyckade bostadstomter finns i Harbo:

Nr på karta Fastighet Adress Tomtstorlek Tomtpris
1 Harbo-Smedsbo 1:38 Källarbacken 5 1663 m2 332 600 kr
2 Harbo-Smedsbo 1:36 Källarbacken 3 1822 m2 364 400 kr
3 SÅLD
4 Diken 1:29 Hagabergsvägen 3 1663 m2 249 450
5 Diken 1:31 Hagabergsvägen 7 1111 m2 166 650
6 Kvarsta 1:19 Steneborgsvägen 22 1744 m2 261 600

 

Detaljplaner

Vilken typ av bebyggelse man får uppföra, hur bebyggelsen ska placeras, hur stor andel av fastighetsarean som får bebyggas etc regleras i detaljplaner.

  • För fastigheterna Harbo-Smedsbo 1:36-1:39 gäller detaljplan för Harbo-Smedsbo (DP 341).
  • För fastigheterna Diken 1:29 samt Diken 1:31 gäller detaljplan för Södra trekanten (DP 206).
  • För fastigheten Kvarsta 1:19 gäller detaljplan för Norra trekanten (DP 225).

Länkar till detaljplanerna finns här nedan under ”Relaterat”.

Relaterat

Kontakt:
Julia Persson, Koordinator
Tfn. 0224- 36056
julia.persson@heby.se

För frågor om bygglov: Bygglovsenheten, Tfn. 0224- 361 69

För frågor om vatten och avlopp: VA- enhetens kundtjänst, Tfn. 0224- 361 69

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna administrera din intresseanmälan av villatomter måste vi spara och behandla personuppgifter om dig som namn, adress och personnummer. Personuppgifterna kommer att behandlas av behörig handläggare i syfte att fördela kommunens villatomter samt vid försäljning. Vid köp av tomt arkiveras köpehandlingarna i kommunarkivet. 

Vi använder även personuppgifterna för att kunna identifiera dig som intressent eller köpare och för att kunna kontakta dig vid behov.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du kontakta din handläggare eller läsa mer på https://heby.se/kommun-politik/dataskyddsforordningen-gdpr/

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>