Heby

I Heby finns ett antal bostadstomter färdiga för försäljning. Nyexploaterade småhustomter kostar 200 kr/m2

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset för villatomter ingår kostnader för avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften självdragning av VA-ledningar på tomten.Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader tillkommer.

Lediga villatomter i Heby

Lediga villatomter i Heby. Om du klickar på kartan öppnas den i ny flik.

Följande avstyckade bostadstomter finns i Heby:

Nr på karta
Fastighet Adress Tomtstorlek Tomtpris
1 Horrsta 4:55 Sjömossvägen 20 1546 m2 309 200 kr
2 Horrsta 4:57 Sjömossvägen 24 1360 m2 272 000 kr
3 Horrsta 4:58 Sjömossvägen 26 1491 m2 298 200 kr
4 Horrsta 4:62 Sjömossvägen 23 1853 m2 370 600 kr
5 Horrsta 4:61 Sjömossvägen 25 1735 m2 347 000 kr

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna administrera din intresseanmälan av villatomter måste vi spara och behandla personuppgifter om dig som namn, adress och personnummer. Personuppgifterna kommer att behandlas av behörig handläggare i syfte att fördela kommunens villatomter samt vid försäljning. Vid köp av tomt arkiveras köpehandlingarna i kommunarkivet.

Vi använder även personuppgifterna för att kunna identifiera dig som intressent eller köpare och för att kunna kontakta dig vid behov.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du kontakta din handläggare eller läsa mer om dataskyddsförordningen

Kontakt

Felicia Simonsson
Koordinator Samhällsplanering
0224-360 56
felicia.simonsson@heby.se

För frågor om bygglov
Bygglovsenheten
0224-74 70 00
byggmiljo@sala.se
Bygg och miljö, Sala-Heby

För frågor om vatten och avlopp
VA-enhetens kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>