Heby

I Heby finns för närvarande tio bostadstomter färdiga för försäljning. Nyexploaterade småhustomter kostar 200 kr /m2

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset för villatomter ingår kostnader för avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften självdragning av VA-ledningar på tomten.Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader tillkommer.

(Klicka på kartan för att få en större bild)

 

Fastighet Storlek Adress Högsta våningstal
Horrsta 4:47 1417 m2 Sjömossvägen 8 1,5 våningar SÅLD
Horrsta 4:54 1687 m2 Sjömossvägen 18 2 våningar SÅLD
Horrsta 4:55 1546 m2 Sjömossvägen 20 2 våningar
Horrsta 4:57 1360 m2 Sjömossvägen 24 2 våningar
Horrsta 4:58 1491 m2 Sjömossvägen 26 2 våningar
Horrsta 4:60 1581 m2 Sjömossvägen 27 2 våningar BOKAD
Horrsta 4:61 1735 m2 Sjömossvägen 25 2 våningar
Horrsta 4:62 1853 m2 Sjömossvägen 23 2 våningar
Horrsta 4:63 1240 m2 Sjömossvägen 21 2 våningar

 

 

 

 

Kontakt:
Julia Persson, Koordinator
Tfn. 0224-36056
julia.persson@heby.se

För frågor om bygglov: Bygglovsenheten, tfn. 0224-747 000

För frågor om vatten och avlopp: VA-enhetens kundtjänst, tfn. 0224-361 69

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna administrera din intresseanmälan av villatomter måste vi spara och behandla personuppgifter om dig som namn, adress och personnummer. Personuppgifterna kommer att behandlas av behörig handläggare i syfte att fördela kommunens villatomter samt vid försäljning. Vid köp av tomt arkiveras köpehandlingarna i kommunarkivet.

Vi använder även personuppgifterna för att kunna identifiera dig som intressent eller köpare och för att kunna kontakta dig vid behov.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du kontakta din handläggare eller läsa mer på https://heby.se/kommun-politik/dataskyddsforordningen-gdpr/

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>