Heby

Hem till Horrsta Backe!

Från den 23 augusti finns 27 villatomter till försäljning på nya villaområdet Horrsta backe i Heby.

Området ligger i södra delen av centralorten. I väster gränsar det till ett äldre villaområde och i öster bjuds på vy över öppet landskap. Området ligger bara några minuter från Heby sport- och simhall, fem minuter från Heby skola och tio minuters promenadväg från Heby station som erbjuder goda pendlingsmöjligheter till Uppsala, Stockholm och Sala.

Tomternas storlek varierar från drygt 1000 m2 till knappt 1800 m2. Tomterna på den övre delen av området erbjuder möjlighet för byggnation av en- och enhalvplanshus. Tomterna på den nedre delen av området erbjuder byggnation av tvåplanshus. För att nå upplevelsen av ett ombonat och enhetligt bostadsområde finns gestaltningsbestämmelser  i området att förhålla sig till. Se detaljplan längst ner på sidan, under ”Relaterat” samt mer information om tomterna. 

Servispunkt för kommunalt vatten och avlopp finns i gatan samt anslutningspunkt till el. Området är förberett för bredband via fiber, två aktörer har lagt ner fiberslang och det är upp till fastighetsägaren att välja vilken aktör som önskas.

Tomtpris och tillkommande kostnader

Nyexploaterade småhustomter kostar 200 kr/m2 .

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader och planavgift tillkommer.

Tilldelning av tomter i Horrsta Backe

Tomterna i Horrsta Backe kommer att släppas onsdagen den 23 augusti klockan 10.00. Tomterna säljs enligt principen först i kvarn. Intressenter ombes bilda en fysisk kö utanför kommunhuset på Tingsgatan 11 i Heby. Fördelning av tomter sker endast efter den turordning i vilken sökande står i den fysiska kön utanför kommunhuset.

Försäljning av villatomter i Horrsta Backe efter den 23 augusti kommer att ske genom att intressenter kontaktar ansvarig tjänsteperson på kommunen per telefon och/eller mejl.

Tomter säljs både till enskilda och juridiska personer. En och samma köpare får köpa max tre tomter per tillfälle och ort.

Reservation av tomt

En tomt är möjlig att reservera i fyra veckor. Under denna tid förväntas tomtköparen aktivt föra en dialog med banken, om detta krävs.

En intressent får endast reservera de antal tomter man har för avsikt att köpa. En tomtintressent får max reservera tre tomter.

Om en tomt är reserverad kan andra tomtintressenter anmäla sitt intresse och ställa sig i kö för tomten. Om reservationen inte leder till ett köp går tomten istället till den intressenten som står på tur. Reservationstiden på fyra veckor påbörjas det datum som tomtköparen står först i kö.

Köpekontrakt

Köpeavtal ska tecknas snarast, dock senast inom fyra veckor efter anmält intresse på befintlig tomt. Tecknas inte köpeavtal tilldelas tomten den intressent som står näst i intresselistan.

Datum för tillträde bestäms efter överenskommelse. Tillträde ska dock ske senast tre månader efter undertecknat köpeavtal.

 

Under våren 2017 har Heby kommun påbörjat exploatering av nya villatomter i Horrsta backe. Mer information om det kommer att läggas upp här allt eftersom.

 

Relaterat

Kontaktperson på Heby kommun:
Gabriella Garpefjäll
Tel: 0224-36102
E-post: gabriella.garpefjall@heby.se

För frågor om bygglov: Bygglovsenheten, tel: 0224-747 000

För frågor om vatten och avlopp: VA-enhetens kundtjänst, tel: 0224-361 69

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>