Huddunge

I Huddunge finns två bostadstomter som är avstyckade och färdiga för försäljning. Småhustomter som ej är nyexploaterade kostar 150 kr/m2 .

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset för villatomter ingår kostnader för avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader tillkommer.
(Klicka på kartan för att få en större bild).

Följande avstyckade bostadstomter finns i Huddunge:

  1. Huddunge Klockarboställe 1:17. Adress: Huggarvägen 4. Tomten är 1206 m².
  2. Huddunge Klockarboställe 1:16. Adress: Huggarvägen 5. Tomten är 1640 m².

Detaljplaner

Vilken typ av bebyggelse man får uppföra, hur bebyggelsen ska placeras, hur stor andel av fastighetsarean som får bebyggas etc regleras i detaljplaner.

De båda fastigheterna omfattas av byggnadsplan för Klockarbostället 1:1 m.fl. Länk till byggnadsplanen finns här nedan under ”Relaterat”.

Relaterat

Kontaktperson på Heby kommun:
Julia Persson
Tel: 0224-36056
E-post: julia.persson@heby.se

För frågor om bygglov: Bygglovsenheten, tel: 0224-747 000

För frågor om vatten och avlopp: VA-enhetens kundtjänst, tel: 0224-361 69

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>