Morgongåva

I Morgongåva finns ett antal bostadstomter färdiga för försäljning. Småhustomter som ej är nyexploaterade kostar 150 kr/m2.

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset för villatomter ingår kostnader för avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader tillkommer.

Lediga villatomter i Morgongåva

Lediga villatomter i Morgongåva. Om du klickar på kartan öppnas den i ny flik.

Följande avstyckade bostadstomter finns i Morgongåva:

Nr på karta Fastighet Adress Tomtstorlek Tomtpris
1 Stora Ramsjö 1:297 Släggvägen 1 1224 m2 183 600 kr
2 Stora Ramsjö 1:279 Släggvägen 10 1052 m2 157 800 kr
3 Morgongåva 15:2 (Skyttevägen 1 A) 1675 m2 251 250 kr
4 Morgongåva 15:17 (Skyttevägen 1 B) 1370 m2 205 500 kr
5 Morgongåva 15:18 (Skyttevägen 1 C) 1366 m2 204 900 kr
6 Morgongåva 15:15 (Skyttevägen 3 A) 1370 m2 205 500 kr

 

Detaljplaner
Vilken typ av bebyggelse man får uppföra, hur bebyggelsen ska placeras, hur stor andel av fastighetsarean som får bebyggas etc regleras i detaljplaner.

  • För fastigheterna Stora Ramsjö 1:297, 1:279, Morgongåva 15:2, 15:17, 15:18 och 15:15 gäller detaljplan för Fågelsången (DP 95).

Länkar till detaljplanerna finns här nedan under ”Relaterat”.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna administrera din intresseanmälan av villatomter måste vi spara och behandla personuppgifter om dig som namn, adress och personnummer. Personuppgifterna kommer att behandlas av behörig handläggare i syfte att fördela kommunens villatomter samt vid försäljning. Vid köp av tomt arkiveras köpehandlingarna i kommunarkivet.

Vi använder även personuppgifterna för att kunna identifiera dig som intressent eller köpare och för att kunna kontakta dig vid behov.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du kontakta din handläggare eller läsa mer om dataskyddsförordningen

Relaterat

Kontakt

Felicia Simonsson
Koordinator Samhällsplanering
0224-360 56
felicia.simonsson@heby.se

För frågor om bygglov
Bygglovsenheten
0224-74 70 00
byggmiljo@sala.se
Bygg och miljö, Sala-Heby

För frågor om vatten och avlopp
VA-enhetens kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>