Morgongåva

I Morgongåva finns för närvarande ett tiotal bostadstomter färdiga för försäljning. Mark för bostadsändamål, enfamiljshus kostar 100 kr/m2.

Just nu pågår en översyn av kommunens taxa för villatomter, det innebär att priset kan komma att förändras under våren 2017. 

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset för villatomter ingår kostnader för avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader tillkommer.

Lediga tomter Morgongåva

(Klicka på kartan för att se bilden i större format)

 

Följande avstyckade bostadstomter finns i Morgongåva:

 1. Stora Ramsjö 1:303. Adress: Härdvägen 11. Tomten är 1225 m2.
 2. Stora Ramsjö 1:305. Adress: Härdvägen 15. Tomten är 1200 m2. SÅLD
 3. Stora Ramsjö 1:306. Adress: Härdvägen 17. Tomten är 1029 m2. SÅLD
 4. Stora Ramsjö 1:308. Adress: Härdvägen 24. Tomten är 1229 m2. SÅLD
 5. Stora Ramsjö 1:297. Adress: Släggvägen 1. Tomten är 1224 m2.
 6. Stora Ramsjö 1:276. Adress: Släggvägen 4. Tomten är 1144 m2. SÅLD
 7. Stora Ramsjö 1:277. Adress: Släggvägen 6. Tomten är 1174 m2. SÅLD
 8. Stora Ramsjö 1:278. Adress: Släggvägen 8. Tomten är 1137 m2. SÅLD
 9. Stora Ramsjö 1:279. Adress: Släggvägen 10. Tomten är 1052 m2.
 10. Stora Ramsjö 1:280. Adress: Släggvägen 12. Tomten är 983 m2.
 11. Stora Ramsjö 1:281. Adress: Släggvägen 14. Tomten är 981 m2.
 12. Stora Ramsjö 1:259. Adress: Bälgvägen 7. Tomten är 1071 m2. SÅLD
 13. Morgongåva 15:2. Tomten är 1675 m2.
 14. Morgongåva 15:17. Tomten är 1370 m2.
 15. Morgongåva 15:18. Tomten är 1366 m2.
 16. Morgongåva 15:15. Tomten är 1370 m2.
 17. Morgongåva 15:16. Tomten är 1453 m2.
 18. Stora Ramsjö 1:187. Adress: Björkvägen 2. Tomten är 2068 m2. SÅLD
 19. Stora Ramsjö 1:7. Adress: Smedjevägen 7. Tomten är 1645 m2. SÅLD

Detaljplaner
Vilken typ av bebyggelse man får uppföra, hur bebyggelsen ska placeras, hur stor andel av fastighetsarean som får bebyggas etc regleras i detaljplaner.

 • För fastigheterna Stora Ramsjö 1:303, 1:306, 1:308, 1:297, 1:279, 1:280, 1:281, Morgongåva 15:2, 15:17, 15:18, 15:15 och 15:16 gäller detaljplan för Fågelsången (DP 95).

Länkar till detaljplanerna finns här nedan under ”Relaterat”.

Relaterat

Fastighetsbyrån Sala-Heby förmedlar kommunens villatomter. Kontaktperson på Fastighetsbyrån:
Henrik Johansson
Tel: 072-858 53 05, 0224-853 05
E-post: henrik.johansson@fastighetsbyran.se

Kontaktperson på Heby kommun:
Gabriella Garpefjäll
Tel: 0224-36102
E-post: gabriella.garpefjall@heby.se

För frågor om bygglov: Bygglovsenheten, tel: 0224-747 000

För frågor om vatten och avlopp: VA-enhetens kundtjänst, tel: 0224-361 69

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>