Villatomter i Östervåla

Tomt nummer 1. Hov 4:205 räknas inte som nyexploaterad och kostar därför 150 kr/m2. Resterande tomter kostar 200 kr/m2.

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset ingår avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader och eventuell planavgift tillkommer.

Lediga villatomter i Östervåla

Om du klickar på kartan öppnas den i ny flik.

Följande avstyckade bostadstomter finns i Östervåla:

Nr. Fastighet Adress Tomtstorlek Tomtpris
1 Hov 4:205 Ol-Jansvägen 26 993 m2 148 950 kr
2 Hov 4:224 Bokbindargatan 4 1037 m2 207 400 kr
3 Hov 4:225 Bokbindargatan 6 1244 m2 248 800 kr
4 Hov 4:226 Bokbindargatan 8 1232 m2 246 400 kr
5 Hov 4:228 Bokbindargatan 1 1182 m2 236 400 kr
6 Hov 4:229 Bokbindargatan 3 1056 m2 211 200 kr
7 Hov 4:230 Bokbindargatan 5 1218 m2 243 600 kr
   
    
Detaljplaner
Vilken typ av bebyggelse man får uppföra, hur bebyggelsen ska placeras, hur stor andel av fastighetsarean som får bebyggas etc regleras i detaljplaner.
  • För fastigheten Hov 4:205 gäller detaljplan för Område vid Ol-Jansvägen (DP 262).
  • För fastigheterna Hov 4:223-4:230 gäller detaljplan för området ”Lundaområdet etapp 1” (Dp 236).

Länkar till detaljplanerna finns här nedan under ”Relaterat”.

Intresseanmälan

Är du intresserad eller har frågor kring tomterna är du välkommen att höra av dig till Julia Persson, 0224- 362 71, julia.persson@heby.se

Behöver du mer information om tomterna på Bokbindargatan? se prospektet under ”Relaterat”.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna administrera din intresseanmälan av villatomter måste vi spara och behandla personuppgifter om dig som namn, adress och personnummer. Personuppgifterna kommer att behandlas av behörig handläggare i syfte att fördela kommunens villatomter samt vid försäljning. Vid köp av tomt arkiveras köpehandlingarna i kommunarkivet.

Vi använder även personuppgifterna för att kunna identifiera dig som intressent eller köpare och för att kunna kontakta dig vid behov.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du kontakta din handläggare eller läsa mer om dataskyddsförordningen

Relaterat

Kontakt

Julia Persson
Koordinator
0224- 362 71
julia.persson@heby.se

För frågor om bygglov
Bygglovsenheten
0224-74 70 00
byggmiljo@sala.se
Bygg och miljö, Sala-Heby

För frågor om vatten och avlopp
VA-enhetens kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>