Villatomter i Tärnsjö

Nyexploaterade villatomter kostar 200 kr/kvm. Tomter som inte är nyexploaterade kostar 150 kr/kvm (tomt 1-8).

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset ingår avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader och eventuell planavgift tillkommer.

Lediga villatomter i Tärnsjö

Följande avstyckade bostadstomter finns i Tärnsjö:

Nr på karta Fastighet Adress Tomtstorlek Tomtpris
1 Nora Prästgård 2:110 Norra Storgatan 39 1085 m2 162 750 kr
2 Nora Prästgård 2:202 Laggarbovägen 1 1218 m2 182 700 kr
3 Nora Prästgård 3:9 Fingals väg 3 783 m2 117 450 kr
4 Nora Prästgård 3:5 Fingals väg 14 1095 m2 166 440 kr
5 Söråsbo 1:242 Grällsbovägen 22 897 m2 134 550 kr
6 Söråsbo 1:235 Grällsbovägen 24 913 m2 136 950 kr
7 Söråsbo 2:38 Grällsbovägen 18 1210 m2 181 500 kr
8 Söråsbo 1:159 Kapellvägen 19 1081 m2 162 150 kr
9 Söråsbo 2:80 Mosippavägen 1 1091 m2 218 200 kr
10 Söråsbo 2:76 Mosippavägen 2 1175 m2 235 000 kr
11 Söråsbo 2:79 Mosippavägen 3 923 m2 184 600 kr
12 Söråsbo 2:75 Mosippavägen 4 997 m2 199 400 kr
13 Söråsbo 2:78 Mosippavägen 5 977 m2 195 400 kr
14 Söråsbo 2:74 Mosippavägen 6 991 m2 198 200 kr
15 Söråsbo 2:77 Mosippavägen 7 945 m2 189 000 kr
16 Söråsbo 2:73 Mosippavägen 8 993 m2 198 600 kr

 

Detaljplaner
Vilken typ av bebyggelse man får uppföra, hur bebyggelsen ska placeras, hur stor andel av fastighetsarean som får bebyggas med mera regleras i detaljplaner.

  • För fastigheterna Nora prästgård 2:110 samt 2:202 gäller detaljplan för Tärnsjö stationssamhälle (DP 45).
  • För fastigheterna Nora prästgård 3:9 och 3:5 gäller detaljplan för Prästgården III (DP 105).
  • För fastigheterna Söråsbo 1:242, 1:235, 2:38 och 1:159 gäller detaljplan för Område norr och söder om Kapellgatan (DP 51).

Länkar till detaljplanerna finns här nedan under ”Relaterat”.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna administrera din intresseanmälan av villatomter måste vi spara och behandla personuppgifter om dig som namn, adress och personnummer. Personuppgifterna kommer att behandlas av behörig handläggare i syfte att fördela kommunens villatomter samt vid försäljning. Vid köp av tomt arkiveras köpehandlingarna i kommunarkivet.

Vi använder även personuppgifterna för att kunna identifiera dig som intressent eller köpare och för att kunna kontakta dig vid behov.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du kontakta din handläggare eller läsa mer om dataskyddsförordningen

Relaterat

Kontakt

Julia Persson
Koordinator
0224- 362 71
julia.persson@heby.se

För frågor om bygglov
Bygglovsenheten
0224-74 70 00
byggmiljo@sala.se
Bygg och miljö, Sala-Heby

För frågor om vatten och avlopp
VA-enhetens kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>