Tärnsjö

I Tärnsjö finns för närvarande åtta bostadstomter färdiga för försäljning. Småhustomter som ej är ny exploaterade kostar 150 kr/m2.

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset för villatomter ingår kostnader för avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader tillkommer.


(Klicka på kartan för att se den i större format)

Följande avstyckade bostadstomter finns i Tärnsjö:

 1. Nora prästgård 2:110. Adress: Norra Storgatan 39. Tomten är 1085 m2.
 2. Nora prästgård 2:202. Adress: Laggarbovägen 1. Tomten är 1218 m2.
 3. Nora prästgård 3:9. Adress: Fingals väg 3. Tomten är 783 m2.
 4. Nora prästgård 3:5. Adress: Fingals väg 14. Tomten är 1095 m2.
 5. Söråsbo 1:242. Adress: Grällsbovägen 22. Tomten är 897 m2.
 6. Söråsbo 1:235. Adress: Grällsbovägen 24. Tomten är 913 m2.
 7. Söråsbo 2:38. Adress: Grällsbovägen 18. Tomten är 1210 m2.
 8. Söråsbo 1:159. Adress: Kapellvägen 19. Tomten är 1081 m2.

Detaljplaner
Vilken typ av bebyggelse man får uppföra, hur bebyggelsen ska placeras, hur stor andel av fastighetsarean som får bebyggas med mera regleras i detaljplaner.

 • För fastigheterna Nora prästgård 2:110 samt 2:202 gäller detaljplan för Tärnsjö stationssamhälle (DP 45).
 • För fastigheterna Nora prästgård 3:9 och 3:5 gäller detaljplan för Prästgården III (DP 105).
 • För fastigheterna Söråsbo 1:242, 1:235, 2:38 och 1:159 gäller detaljplan för Område norr och söder om Kapellgatan (DP 51).

Länkar till detaljplanerna finns här nedan under ”Relaterat”.

 

Relaterat

Kontakt:
Julia Persson, Koordinator
Tfn. 0224-36056
julia.persson@heby.se

För frågor om bygglov: Bygglovsenheten, tfn. 0224-747 000

För frågor om vatten och avlopp: VA-enhetens kundtjänst, tfn. 0224-361 69

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna administrera din intresseanmälan av villatomter måste vi spara och behandla personuppgifter om dig som namn, adress och personnummer. Personuppgifterna kommer att behandlas av behörig handläggare i syfte att fördela kommunens villatomter samt vid försäljning. Vid köp av tomt arkiveras köpehandlingarna i kommunarkivet.

Vi använder även personuppgifterna för att kunna identifiera dig som intressent eller köpare och för att kunna kontakta dig vid behov.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du kontakta din handläggare eller läsa mer på https://heby.se/kommun-politik/dataskyddsforordningen-gdpr/

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>