Vittinge

 

I Vittinge finns ett tiotal bostadstomter färdiga för försäljning.

Tomterna 1-13 är nyexploaterade småhustomter och kostar 200 kr/m2 . Dessa säljs av Heby kommun (för kontaktuppgifter, se rutan till höger).

Tomterna 14-19 är småhustomter som ej är nyexploaterade och kostar 150 kr/m2 . Dessa förmedlas av Fastighetsbyrån Sala-Heby (för kontaktuppgifter, se rutan till höger).

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset för villatomter ingår kostnader för avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader tillkommer.

lediga-villatomter-vittinge

(Klicka på kartan för att se den i större format)

Följande avstyckade bostadstomter finns i Vittinge:

 1. Ösby 5:53. Adress Aslögsgatan 8. Tomten är 995 m2. BOKAD
 2. Ösby 5:54. Adress Aslögsgatan 6. Tomten är 1085 m2. SÅLD
 3. Ösby 5:55. Adress Aslögsgatan 4. Tomten är 1020 m2. SÅLD
 4. Ösby 5:56. Adress Aslögsgatan 2. Tomten är 1026 m2. BOKAD
 5. Ösby 5:61. Adress Aslögsgatan 9. Tomten är 943 m2. SÅLD
 6. Ösby 5:60. Adress Aslögsgatan 7. Tomten är 1043 m2.SÅLD
 7. Ösby 5:59. Adress Aslögsgatan 5. Tomten är 1103 m2. SÅLD
 8. Ösby 5:58. Adress Aslögsgatan 3. Tomten är 1083 m2. SÅLD
 9. Ösby 5:57. Adress Aslögsgatan 1. Tomten är 979 m2. SÅLD
 10. Ösby 5:62. Adress Frejagatan 10. Tomten är 967 m2. SÅLD
 11. Ösby 5:65. Adress Frejagatan 4. Tomten är 1057 m2.SÅLD
 12. Ösby 5:66. Adress Frejagatan 2. Tomten är 1021 m2. SÅLD
 13. Ösby 5:68. Adress Frejagatan 3. Tomten är 1013 m2.SÅLD
 14. Ösby 5:49. Adress: Gamla landsvägen 113/Vikingavägen 2. Tomten är 935 m2.
 15. Ösby 5:30. Adress: Svärdvägen 4. Tomten är 1129 m2.
 16. Ösby 5:44. Adress: Spjutvägen 8. Tomten är 860 m2.
 17. Näsbo 1:27. Adress: Västbergavägen 4. Tomten är 1616 m2.
 18. Brunnsätra 1:30. Adress: Runvägen 12. Tomten är 1199 m2.
 19. Brunnsätra 1:31. Adress: Runvägen 10. Tomten är 1235 m2.

Detaljplaner
Vilken typ av bebyggelse man får uppföra, hur bebyggelsen ska placeras, hur stor andel av fastighetsarean som får bebyggas etc regleras i detaljplaner.

 • För fastigheterna Ösby 5:53-Ösby 5:68 gäller DP 217 för Ösbylundsområdet.
 • För fastigheterna Ösby 5:49, Ösby 5:30, Ösby 5:44 samt Näsbo 1:27 gäller detaljplan för Näsbo (DP 115).
 • För fastigheterna Brunnsätra 1:30 och 1:31 gäller detaljplan för Vittinge stationssamhälle (DP 34).

Länkar till detaljplanerna finns här nedan under ”Relaterat”.

Relaterat

Tomterna 14-19 förmedlas av Fastighetsbyrån Sala-Heby. Kontaktperson på Fastighetsbyrån:
Henrik Johansson
Tel: 072-858 53 05, 0224-853 05
E-post: henrik.johansson@fastighetsbyran.se

Tomterna 1-13 säljs av Heby kommun. Kontaktperson på Heby kommun:
Gabriella Garpefjäll
Tel: 0224-36102
E-post: gabriella.garpefjall@heby.se

För frågor om bygglov: Bygglovsenheten, tel: 0224-747 000

För frågor om vatten och avlopp: VA-enhetens kundtjänst, tel: 0224-361 69

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>