Villatomter i Vittinge

I Vittinge finns ett antal villatomter färdiga för försäljning. Nyexploaterade tomter kostar 200 kr/m2 och äldre tomter kostar 150 kr/m2.

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset ingår avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt bygglovskostnader och eventuell planavgift tillkommer.

Lediga villatomter Vittinge

Lediga villatomter Vittinge. Om du klickar på kartan öppnas den i ny flik.

Lediga villatomter i Vittinge. Om du klickar på kartan öppnas den i ny flik.

Följande avstyckade bostadstomter finns i Vittinge:

Nr på karta Fastighet Adress Tomtstorlek Pris
1 Ösby 5:89 Baldersgatan 1 1036 m2 207 200 kr
2 (såld) Ösby 5:98 Baldersgatan 2 1001 m2 200 200 kr
3 Ösby 5:90 Baldersgatan 3 1017 m2 203 400 kr
4 Ösby 5:97 Baldersgatan 4 1049 m2 209 800 kr
5 Ösby 5:91 Baldersgatan 5 1052 m2 210 400 kr
6 (såld) Ösby 5:96 Baldersgatan 6 1079 m2 215 800 kr
7 (såld) Ösby 5:92 Baldersgatan 7 1038 m2 207 600 kr
8 Ösby 5:95 Baldersgatan 8 1077 m2 215 400 kr
9 (såld) Ösby 5:93 Baldersgatan 9 1032 m2 206 400 kr
10 (såld) Ösby 5:94 Baldersgatan 10 1062 m2 212 400 kr
11 Ösby 5:53 Aslögsgatan 8 995 m2 199 000 kr
12 Ösby 5:30 Svärdvägen 4 1129 m2 169 350 kr
13 Ösby 5:44 Spjutvägen 8 860 m2 129 000 kr
14 Brunnsätra 1:30 Runvägen 12 1199 m2 179 850 kr
15 Brunnsätra 1:31 Runvägen 10 1235 m2 185 250 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplaner

Vilken typ av bebyggelse man får uppföra, hur bebyggelsen ska placeras, hur stor andel av fastighetsarean som får bebyggas etc regleras i detaljplaner.

  • För fastigheterna Ösby 5:30, Ösby 5:44 samt Näsbo 1:27 gäller detaljplan för Näsbo (DP 115).
  • För fastigheterna Brunnsätra 1:30 och 1:31 gäller detaljplan för Vittinge stationssamhälle (DP 34)
  • För fastigheterna Ösby 5:89-5:98 samt Ösby 5:53 gäller detaljplan för Ösbylundsområdet (DP 217).

Länkar till detaljplanerna finns här nedan under ”Relaterat”. Prospektet för de nya villatomterna på Ösbylund (Ösby 5:89-5:98) finns också under relaterat.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna administrera din intresseanmälan av villatomter måste vi spara och behandla personuppgifter om dig som namn, adress och personnummer. Personuppgifterna kommer att behandlas av behörig handläggare i syfte att fördela kommunens villatomter samt vid försäljning. Vid köp av tomt arkiveras köpehandlingarna i kommunarkivet.

Vi använder även personuppgifterna för att kunna identifiera dig som intressent eller köpare och för att kunna kontakta dig vid behov.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du kontakta din handläggare eller läsa mer om dataskyddsförordningen

Relaterat

Kontakt

Julia Persson
Koordinator
0224- 362 71
julia.persson@heby.se

För frågor om bygglov
Bygglovsenheten
0224-74 70 00
byggmiljo@sala.se
Bygg och miljö, Sala-Heby

För frågor om vatten och avlopp
VA-enhetens kundtjänst
0224-361 69
vattenochavlopp@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>