Vittinge

I Vittinge finns ett antal bostadstomter färdiga för försäljning.

Ösby 5:53 är nyexplaterad och kostar 200 kr/m, resterande tomter kostar 150 kr/m2.

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset för villatomter ingår kostnader för avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt (Klicka på kartan för att se den i större format)


(Klicka på kartan för att se den i större format)

 

Följande avstyckade bostadstomter finns i Vittinge:

  1. Ösby 5:49. Adress: gamla landsvägen 113/ Vikingavägen 2. Tomten är 935 m2.
  2. Ösby 5:30. Adress: spjutvägen 4. Tomten är 1129 m2.
  3. Ösby 5:44. Adress: Spjutvägen 8. Tomten är 860 m2.
  4. Näsbo 1:27. Adress: Västerbergavägen 4. Tomten är 1616 m2.
  5. Brunnsätra 1:30. Adress: Runvägen 12. Tomten är 1199 m2.
  6. Brunnsätra 1:31. Adress: Runvägen 10. Tomten är 1235 m2.
  7. Ösby 5:53. Adress: Aslögsgatan 8. Tomten är 995 m2.

Detaljplaner
Vilken typ av bebyggelse man får uppföra, hur bebyggelsen ska placeras, hur stor andel av fastighetsarean som får bebyggas etc regleras i detaljplaner.

  • För fastigheterna Ösby 5:49, Ösby 5:30, Ösby 5:44 samt Näsbo 1:27 gäller detaljplan för Näsbo (DP 115).
  • För fastigheterna Brunnsätra 1:30 och 1:31 gäller detaljplan för Vittinge stationssamhälle (DP 34).

Länkar till detaljplanerna finns här nedan under ”Relaterat”.

Relaterat

Kontakt:
Julia Persson, Koordinator
Tfn. 0224-36056
julia.persson@heby.se

För frågor om bygglov: Bygglovsenheten, tfn. 0224-747 000

För frågor om vatten och avlopp: VA-enhetens kundtjänst, tfn. 0224-361 69

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna administrera din intresseanmälan av villatomter måste vi spara och behandla personuppgifter om dig som namn, adress och personnummer. Personuppgifterna kommer att behandlas av behörig handläggare i syfte att fördela kommunens villatomter samt vid försäljning. Vid köp av tomt arkiveras köpehandlingarna i kommunarkivet.

Vi använder även personuppgifterna för att kunna identifiera dig som intressent eller köpare och för att kunna kontakta dig vid behov.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras i ditt ärende och dina rättigheter kan du kontakta din handläggare eller läsa mer på https://heby.se/kommun-politik/dataskyddsforordningen-gdpr/

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>