Vittinge

I Vittinge finns ett antal bostadstomter färdiga för försäljning.

Tomterna är nyexploaterade småhustomter och kostar 200 kr/m2 .

Vad ingår i tomtpriset?

I tomtpriset för villatomter ingår kostnader för avstyckning och framdragning av gata till tomtgräns.

Vad tillkommer utöver tomtpriset?

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp. Fastighetsägaren ombesörjer utöver anslutningsavgiften själv dragning av VA-ledningar på tomten. Till priset för tomten tillkommer även anslutningsavgift för elanslutning samt eventuella andra anslutningskostnader som exempelvis fiber. Även kostnader för lagfart samt (Klicka på kartan för att se den i större format)


(Klicka på kartan för att se den i större format)

 

Följande avstyckade bostadstomter finns i Vittinge:

  1. Ösby 5:49. Adress: gamla landsvägen 113/ Vikingavägen 2. Tomten är 935 m2. BOKAD
  2. Ösby 5:30. Adress: spjutvägen 4. Tomten är 1129 m2.
  3. Ösby 5:44. Adress: Spjutvägen 8. Tomten är 860 m2.
  4. Näsbo 1:27. Adress: Västerbergavägen 4. Tomten är 1616 m2.
  5. Brunnsätra 1:30. Adress: Runvägen 12. Tomten är 1199 m2.
  6. Brunnsätra 1:31. Adress: Runvägen 10. Tomten är 1235 m2.
  7. Ösby 5:53. Adress: Aslögsgatan 8. Tomten är 995 m2.

Detaljplaner
Vilken typ av bebyggelse man får uppföra, hur bebyggelsen ska placeras, hur stor andel av fastighetsarean som får bebyggas etc regleras i detaljplaner.

  • För fastigheterna Ösby 5:49, Ösby 5:30, Ösby 5:44 samt Näsbo 1:27 gäller detaljplan för Näsbo (DP 115).
  • För fastigheterna Brunnsätra 1:30 och 1:31 gäller detaljplan för Vittinge stationssamhälle (DP 34).

Länkar till detaljplanerna finns här nedan under ”Relaterat”.

Relaterat

Kontaktperson på Heby kommun:

Julia Persson
Tel: 0224-36056
E-post: julia.persson@heby.se

För frågor om bygglov: Bygglovsenheten, tel: 0224-747 000

För frågor om vatten och avlopp: VA-enhetens kundtjänst, tel: 0224-361 69

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>