Miljö

Miljöarbetet i kommunen

En stor del av det arbete som kommunen gör inom området miljö hänger ihop med Sveriges miljömål. Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken, det så kallade generationsmålet, är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Miljömålssystemet består av tre slags mål – generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen

Generationsmålet anger vilken samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att vi ska få en bra miljö.
Miljökvalitetsmålen beskriver mer i detalj den kvalitet vi vill att miljön ska ha år 2020. Etappmålen i sin tur ska tydliggöra vilka samhällsförändringar som behövs för att miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska kunna nås.

Det finns 16 miljökvalitetsmål inom olika områden. För varje mål finns ett antal preciseringar, som förtydligar vilket miljötillstånd som ska uppnås inom olika områden. Till vänster kan du se exempel på hur Heby kommun jobbar med vissa av dessa miljökvalitetsmål.

Hur hänger Sveriges miljömål och FN:s globala hållbarhetsmål ihop?

FN har beslutat om en Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 stycken globala mål och 169 delmål. Flera av dessa mål handlar om hållbar utveckling på miljöområdet. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som rör miljöfrågor kommer att innefattas av Sveriges miljömål.

E-tjänster inom bygg-, miljö- och räddningstjänstområdet
Du som äger en fastighet i Heby kommun eller är entreprenör med uppdrag i Heby kommun använda dig av e-tjänster inom bygg-, miljö- och räddningstjänstområdet. Det innebär att du kan välja på att lämna in dina ärenden digitalt eller via klassisk blankett.
Länk till e-tjänsterna och blanketterna finns nedan.

Relaterat

Kontakt

Lina Salomonsson
Miljöstrateg
0224-361 20
lina.salomonsson@heby.se

Frågor om miljötillsyn eller byggfrågor
Bygg- och miljöenheten i Sala
Byggmiljo@sala.se
Kontaktcenter: 0224-74 70 00
Bygg och miljö, Sala-Heby

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>