Giftfri miljö

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Ett av dessa är Giftfri miljö som innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Farliga ämnen kan vara ex. tungmetaller, plaster, hormonstörande ämnen, flamskyddsmedel och allergener. Dessa ämnen finns överallt i vår omgivning, och finns lagrade i byggnader och varor. En ökad konsumtion leder i till ökad kemikalieproduktion som skapar en diffus spridning av farliga ämnen.

Ikon för Giftfri miljö

Ikon för Giftfri miljö

Det finns en rad s.k. indikatorer som används för att följa upp detta miljömål.

 • Allergiframkallande kemiska produkter
 • Bensen i luft
 • Ekologisk animalieproduktion
 • Ekologisk mjölk
 • Ekologiskt odlad mark
 • Förorenade områden
 • Hushållsavfall
 • Hälsofarliga kemiska produkter
 • Konsumenttillgängliga kemiska produkter
 • Miljöföroreningar i modersmjölk
 • Nickelallergi
 • Växtskyddsmedel
 • Växtskyddsmedek i ytvatten

Läs mer om dessa under fliken Miljömålsportalen Giftfri miljö här nedanför.

Relaterat

Kontakt:
Camilla Winqvist, Miljöstrateg
Tfn. 0224- 361 20
Camilla.Winqvist@heby.se

Miljöenheten i Sala
Tfn. 0224- 74 70 00

 

”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>