Giftfri miljö

Heby kommun strävar efter att informera och engagera medarbetare på offentliga arbetsplatser och invånare om kemikaliesmarta val i vardagen. Detta är i linje med Globala målen för hållbar utveckling från FN, särskilt Mål 3 om hälsa och välbefinnande.  Heby försöker ta itu med delmål 3.9 ”Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.” Sveriges riksdag har också antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Ett av dessa är Giftfri miljö som innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Farliga ämnen kan vara ex. tungmetaller, plaster, hormonstörande ämnen, flamskyddsmedel och allergener. Dessa ämnen finns överallt i vår omgivning, och finns lagrade i byggnader och varor. En ökad konsumtion leder i till ökad kemikalieproduktion som skapar en diffus spridning av farliga ämnen.

Ikon för Giftfri miljö

 

Stoppa kemikalieonödan

Heby kommun samarbetar med Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och länets andra kommuner i projektet ”Stoppa kemikalieonödan”. Det är ett samarbete för att öka medvetenheten om farliga kemikalier och inspirera till kemikaliesmarta val och vanor.

Läs mer på stoppaonodan.nu

Kemikaliesmarta tips från Stoppa kemikalieonödan:

  • Var extra försiktig när det gäller varor som är avsedda att användas av barn eftersom barn är känsligare för kemikalier än vuxna. Tänk på att barn rör sig i samma miljöer som vuxna och inte bara använder barnprodukter
  • Var frågvis och ställ krav som konsument. Vid inköp av nya varor har man rätt att få svar från butiken om varan innehåller något särskilt farligt ämne. Våga fråga!
  • Plastbanta – minska plastanvändning generellt. Byt om möjligt till produkter av naturmaterial. Rensa bort äldre plastprodukter där information om plasttyp oftast saknas. Plast som luktar illa eller känns klibbig bör kasseras
  • Undvik onödiga kemikalier som till exempel i doftljus, doftblock för WC samt vissa typer av impregneringsmedel. Undvik varor som luktar starkt av kemikalier. Har du redan köpt varan; vädra, tvätta eller lämna tillbaka den
  • Välj produkter med miljömärkning (till exempel EU-ekologiskt, Krav, EU-blomman, Svanen, Bra miljöval med flera)

För flera tips om lek, duscha och sköta om kroppen, kläder, skor, smycken med mera, läs broschyren.

Våga fråga!

Som konsument har du rätt att få information om farliga ämnen i varor. Information om detta finns samlat i denna broschyr

Även Kemikalieinspektionen har nyttig information för företagare och konsumenter.

Några exempel på hur Heby kommun jobbar för att bidra till målet om giftfri miljö:

  • Vi har i vår ordinarie tillsyn på miljöskyddsobjekt kontrollerat hur kemikalier hanteras och förvaras. Vi har haft tillsyn på ett tjugotal objekt hittills under 2018.
  •  Vid ordinarie tillsyn på förskolor inom kommunen har inriktningen varit giftfri förskola. Vi har besökt 17 förskolor i Heby.
  • Arbetet med Operation giftfri förskola har fortsätter och samtliga kommunala förskolor i Heby har nu rensat ut giftigt material ur inomhusmiljön och handlar endast giftfritt när något ska köpas in.
  • Kommunens medarbetare deltog i Håll Sverige Rent och samlade in över 700 kg skräp i våra orter under en dag.

Håll Sverige rent

 

Relaterat

Kontakt

Lina Salomonsson
Miljöstrateg
0224-361 20
lina.salomonsson@heby.se

Miljöenheten i Sala
0224- 74 70 00

 

”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.”

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>