Levande sjöar och vattendrag

Det viktiga vattnet

Vatten har så många viktiga funktioner och fungerar som livgivande ådror i våra samhällen och i naturen. Vatten används exempelvis för dricksvatten, fiske, energiproduktion och inom industrin. Våra sjöar och vattendrag är också viktiga för rekreation och har gett oss många värdefulla kulturmiljöer under årens lopp. Vattnet är också livsviktigt för alla djur och växter i naturen, och för många naturliga processer.

Vi har mycket vatten i Heby kommun och därför jobbar vi också mycket med att se till att våra sjöar och vattendrag mår bra. Det mesta vi gör här i samhället påverkar vårt vatten på ett eller annat sätt och vi måste alla hjälpas åt för att minska vår negativa påverkan. För tyvärr mår inte alla sjöar och vattendrag så bra som de borde. Mycket arbete görs av Tekniska enheten, Mark- och planeringsenheten och Bygg- och miljöenheten, de enheter som mest direkt har kopplingar till vatten och miljömålen för vatten.

Det finns flera miljömål som har kopplingar till vatten, exempelvis Grundvatten av god kvalitet och Ingen övergödning.

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”

Naturvårdsverket har beslutat om en våtmarkssatsning inom LONA

Tre år framåt satsas 200 miljoner kronor årligen på våtmarker. Under 2018 kan kommuner och länsstyrelser få bidrag till anläggande och restaurering av våtmarker. Här hittar du aktuell information om våtmarkssatsningen.

Det finns i dagsläget inte så mycket information om denna nya utlysning, men kontakta gärna kommunen snarast om du har en idé om projekt.

Sista datum för ansökan är den 10 april 2018. Har du och din förening en idé på ett projekt så hör av dig till Camilla Winqvist på 0224-361 20 eller Camilla.Winqvist@heby.se.

Läs mer om våtmarkssatsningen inom LONA

Vattenförvaltningen i Sverige är indelat i fem vattendistrikt

Sverige är indelat i fem olika vattendistrikt med gemensam vattenförvaltning. Heby kommun hör till två av dessa vattendistrikt: Norra Östersjöns vattendistrikt och Bottenhavets vattendistrikt. På deras hemsidor kan man läsa mer om de förvaltningsplaner som gäller för 2016-2021.

För att få mer detaljerad information om de vattenåtgärder som behövs just i Heby kommun kan man klicka här och leta upp Heby och det vattenområde man är intresserad av i kartan.

Relaterat

Kontakt

Lina Salomonsson
Miljöstrateg
0224-361 20
lina.salomonsson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>