Levande sjöar och vattendrag

Det viktiga vattnet

Vatten har så många viktiga funktioner och fungerar som livgivande ådror i våra samhällen och i naturen. Vatten används exempelvis för dricksvatten, fiske, energiproduktion och inom industrin. Våra sjöar och vattendrag är också viktiga för rekreation och har gett oss många värdefulla kulturmiljöer under årens lopp. Vattnet är också livsviktigt för alla djur och växter i naturen, och för många naturliga processer.

Det viktiga vattnet

Vi har mycket vatten i Heby kommun och därför jobbar vi också mycket med att se till att våra sjöar och vattendrag mår bra. Det mesta vi gör här i samhället påverkar vårt vatten på ett eller annat sätt och vi måste alla hjälpas åt för att minska vår negativa påverkan. För tyvärr mår inte alla sjöar och vattendrag så bra som de borde. Mycket arbete görs av Tekniska enheten, Mark- och planeringsenheten och Bygg- och miljöenheten, de enheter som mest direkt har kopplingar till vatten och miljömålen för vatten.

Det finns flera miljömål som har kopplingar till vatten, exempelvis Grundvatten av god kvalitet och Ingen övergödning.

Vattenförvaltningen i Sverige är indelat i fem vattendistrikt

Sverige är indelat i fem olika vattendistrikt med gemensam vattenförvaltning. Heby kommun hör till två av dessa vattendistrikt: Norra Östersjöns vattendistrikt och Bottenhavets vattendistrikt. På deras hemsidor kan man läsa mer om de förvaltningsplaner som gäller för 2016-2021.

För att få mer detaljerad information om de vattenåtgärder som behövs just i Heby kommun kan man klicka här och leta upp Heby och det vattenområde man är intresserad av i kartan.

Tyck till om vattenförvaltningen i Sverige

Nu finns dokument som rör vattenförvaltningen på samråd mellan den 1 november 2017 och 30 april 2018. Dokumenten finns att läsa här eller på Medborgarkontoret, Tingsgatan 11, Heby. Observera att eventuella synpunkter ska skickas via en webbenkät som kommer att finnas tillgänglig på vattenmyndigheternas webbplats, www.vattenmyndigheterna.se, från och med den 1 februari 2018.

 

Relaterat

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”