Frisk luft

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Frisk luft.Frisk luft

Det finns miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i Sverige som kommuner har att förhålla sig till. Enligt 36-38 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) ska kvalitetssäkrade resultat (mätdata, modellberäknade data och/eller underlag om objektiv skattning) årligen rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd.

En objektiv skattning av luftkvaliteten inom Heby kommun har utförs under våren 2018 och resultatet redovisas i rapporten Objektiv skattning av luftkvalitetsdata Heby kommun.

Förutsättningarna för god luftkvalitet i Heby kommun bedöms vara goda. Det finns få verksamheter med betydande luftkvalitetpåverkan och bebyggelsen är låg och relativt utspridd. Några större vägar passerar genom kommunens orter, och det finns några belastade gaturum, men bebyggelsen är låg med få partier med instängande byggnadskorridorer. Stadskärnorna i våra orter är små och gröna. Vedeldning är vanligt förekommande i kommunen, och för att minska den negativa påverkan är det viktigt att elda smart.

Den preliminära bedömningen visar att luftkvaliteten i Heby kommun ligger under de nedre utvärderingströsklarna (NUT) för de flesta undersökta ämnen. Behov av ytterligare undersökningar eller mätningar bedöms därför inte finnas i dagsläget.

Heby kommun är medlem i Västmanlands luftvårdsförbund.

Mer information finns på Sala kommuns hemsida.

Relaterat

Kontakt

Lina Salomonsson
Miljöstrateg
0224-361 20
lina.salomonsson@heby.se

Miljöenheten i Sala
0224-74 70 00

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>