Mygg

INFÖR MYGGBEKÄMPNING 2017

KUNGÖRELSE

Ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G från luften inom Natura 2000-områden vid Nedre Dalälven under 2017

Nedre Dalälvens Utvecklings AB har ansökt om dispens från förbudet att sprida bekämpningsmedel från luftfartyg och om tillstånd till spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G inom Natura 2000-områden vid Nedre Dalälven.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Heby, Tierps, Älvkarleby, Sala, Avesta, Gävle och Sandvikens kommuner samt på Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se under ”Remisser 2016”.

Myggbekämpning runt Nedre Dalälven 2016

Mellan maj och augusti 2016 utfördes en (1) bekämpningsinsats mot översvämningsmygg.

I slutet av maj ledde kraftiga regn i Dalälvens avrinningsområde till ökade flöden. Även områden oberoende av Dalälven översvämmades på grund av lokalt regn.

Mängden mygglarver varierade mellan 6 till 490 per liter (medel 54 larver per liter).

Myggbekämpningen omfattade totalt 2037 ha i hela området och genomfördes den 2 – 5 juni.

Mängden mygglarver minskades med 100% på nästan alla kontrollställen.

I Heby bekämpades 671 ha mellan den 2:a och 4:e juni.

Karta över bekämpningsområdet Karta

Senaste informationen om myggsituationen och myggbekämpning finns på Biologisk Myggkontrolls hemsida.

Relaterat

Har du frågor om kommunens roll i myggbekämpningen?

Kontakta Camilla Winqvist

Camilla.Winqvist@heby.se

0224-36120

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>