Mygg

MYGGBEKÄMPNING 2017

Naturvårdsverket har beslutat om bekämpning av larver av översvämningsmygg vid översvämningsvåtmarker vid Nedre Dalälven 2017 med Vectobac G för hand och från helikopter. Bekämpning får utföras från 1 maj till 31 augusti om mängden stickmyggor uppgår till 5000 eller fler per fälla och natt. Bekämpning får ske högst fyra gånger under denna period och högst 200 ton VectoBac G får användas.

I områden där den vitryggiga hackspetten häckar får bekämpning endast ske efter 15 juni.

Naturvårdsverket har avslår ansökan i vissa delar eftersom länsstyrelsen kommer att arbeta med förebyggande metoder mot mygg inom tre områden. En del av ett fjärde Natura 2000-område bedömes inte heller vara lämpligt för bekämpning.

Karta bekämpning 2017

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida eller på Biologisk myggkontrolls hemsida. Länkar finns här nedanför.

 

Myggbekämpning runt Nedre Dalälven 2016

Mellan maj och augusti 2016 utfördes en (1) bekämpningsinsats mot översvämningsmygg.

I slutet av maj ledde kraftiga regn i Dalälvens avrinningsområde till ökade flöden. Även områden oberoende av Dalälven översvämmades på grund av lokalt regn.

Mängden mygglarver varierade mellan 6 till 490 per liter (medel 54 larver per liter).

Myggbekämpningen omfattade totalt 2037 ha i hela området och genomfördes den 2 – 5 juni.

Mängden mygglarver minskades med 100% på nästan alla kontrollställen.

I Heby bekämpades 671 ha mellan den 2:a och 4:e juni.

Karta över bekämpningsområdet Karta

 

Relaterat

Har du frågor om kommunens roll i myggbekämpningen?

Kontakta Camilla Winqvist

Camilla.Winqvist@heby.se

0224-36120

 

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>