Mygg

Myggbekämpning 2019

Det kommer att finnas pengar för myggbekämpning vid Nedre Dalälven i sommar. Det står klart sedan regeringen presenterade sin vårändringsbudget under måndagen. I den får Naturvårdsverket 12 miljoner kronor till bekämpning av översvämningsmygg.

Det är med bidrag från Naturvårdsverket och kommunerna kring Nedre Dalälven som myggbekämpningen kan bedrivas. I höstbudgeten minskades anslaget till Naturvårdsverket som varnade för att detta skulle drabba myggbekämpningen. Detta har skapat stor osäkerhet och många frågor. I och med tillskottet till Naturvårdsverket i vårändringsbudgeten kommer det nu att finnas möjlighet att bekämpa översvämningsmyggen i Nedre Dalälvsområdet sommaren 2019 om det skulle behövas.

Myggbekämpning 2018

Naturvårdsverket har beslutat om bekämpning av larver av översvämningsmygg vid översvämningsvåtmarker vid Nedre Dalälven 2018 med Vectobac G för hand och från helikopter. Bekämpning får utföras från 1 maj till 31 augusti om mängden mygglarver uppgår till i genomsnitt minst 4 larver per liter i stora vattendrag eller minst 50 larver per liter i mindre vattendrag. Bekämpning får ske högst fyra gånger under denna period och högst 15 kg VectoBac G får användas per hektar per bekämpningstillfälle.

I områden där den vitryggiga hackspetten häckar får bekämpning endast ske efter 15 juni.

Naturvårdsverket avslår ansökan inom fyra Natura 2000-områden, men inget område i Heby kommun berörs av detta.

Naturvårdsverkets beslut 2018 med karta över godkända områden

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida eller på Biologisk myggkontrolls hemsida. Länkar finns här nedanför.

Myggbekämpning runt Nedre Dalälven 2018

Mellan maj och augusti 2018 utfördes en (1) bekämpningsinsats mot översvämningsmygg. Mycket snö ledde till en kraftig vårflod i början av maj som sedan fortsatte med en fjällflod. Flödet i Dalälven ökade snabbt, stabiliserades sedan några dagar för att därefter öka ytterligare. Flödet i Näs låg runt 1040 kubikmeter/sekund för att sedan öka ytterligare till max 1169 kubikmeter/sekund. Mängden mygglarver varierade mellan 5 till 342 per liter (medel 48 larver per liter). Hela bekämpningsinsatsen pågick från 8 till 16 maj, helikopterbaserad spridning av VectoBac G genomfördes den 10 – 14 maj och omfattade 4411 ha.  I Heby kommun bekämpades totalt 1325 ha under 2-13 maj.

Myggbekämpning runt Nedre Dalälven 2017

Ingen bekämpningsinsats genomfördes 2017.

Myggbekämpning runt Nedre Dalälven 2016

Mellan maj och augusti 2016 utfördes en (1) bekämpningsinsats mot översvämningsmygg.

I slutet av maj ledde kraftiga regn i Dalälvens avrinningsområde till ökade flöden. Även områden oberoende av Dalälven översvämmades på grund av lokalt regn.

Mängden mygglarver varierade mellan 6 till 490 per liter (medel 54 larver per liter).

Myggbekämpningen omfattade totalt 2037 ha i hela området och genomfördes den 2 – 5 juni.

Mängden mygglarver minskades med 100% på nästan alla kontrollställen.

I Heby bekämpades 671 ha mellan den 2:a och 4:e juni.

Karta över bekämpningsområdet Karta

Relaterat

Kontakt

Har du frågor om kommunens roll i myggbekämpningen?

Camilla Winqvist
Miljöstrateg
0224-361 20
Camilla.Winqvist@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>