Mygg

Naturvårdsverket har beslutat om bekämpning av larver av översvämningsmygg vid översvämningsvåtmarker vid Nedre Dalälven 2020-2022 med Vectobac G för hand och från helikopter. Bekämpning får utföras från 1 maj till 31 augusti om mängden mygglarver uppgår till i genomsnitt minst 4 larver per liter i stora vattendrag eller minst 50 larver per liter i mindre vattendrag. Bekämpning får ske högst tre gånger per år, och högst 14 kg VectoBac G får användas per hektar per bekämpningstillfälle. I Heby kommun har man gett tillstånd att bekämpa på 3169 hektar. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida eller på Biologisk myggkontrolls hemsida. Länkar finns nedan.

Relaterat

Kontakt

Har du frågor om kommunens roll i myggbekämpningen?

Medborgarservice
0224-360 00
medborgarservice@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>