Nedskräpning

I första hand är det individen som ansvarar för att inte skräpa ner. All nedskräpning i Sverige är förbjuden. Förbudet gäller på platser där allmänheten har tillträde till eller insyn till, och det riktar sig till alla – även markägare.

Till vem anmäler du fall av nedskräpning?
Till vilken du ska vända dig för att anmäla upphittat skräp beror på vilken typ av nedskräpning som det är tal om. Att medvetet eller av slarv skräpa ner utomhus är ett brott som man kan dömas till böter eller fängelse för i upp till ett år. Du kan vända dig till Miljöenheten om du träffar på större mängder av avfall och skräp på fel plats. Särskilt allvarligt är det om skräpet utgörs av så kallat farligt avfall. Om en bostadstomt är nedskräpad och i allmänt ostädat skick, kan du kontakta Byggenheten. Heby kommun delar Bygg- och miljöförvaltning med Sala kommun så länkarna kommer att ta dig till Sala kommuns hemsida.

Förbudet mot nedskräpning – vad säger lagen?

15 kapitlet, paragraf 30 miljöbalken
”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.”

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar såväl som större föremål som exempelvis byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.

Den som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats där allmänheten har tillträde till kan dömas för nedskräpningen, och straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Den här typen av nedskräpning kallar regeringen ”nedskräpning av normalgraden”, och det handlar om nedskräpning av större föremål eller i stor omfattning.

29 kapitlet, paragraf 7 miljöbalken
”Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.”

Förbudet mot nedskräpning är en av de regler som självklart måste följas när man utnyttjar allemansrätten. Allemansrätten finns reglerad i 2 kap. 18 § regeringsformen där det står att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten” och i 7 kap. 1 § miljöbalken står det ” var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den”.

Skräp längs statliga vägar
När det gäller nedskräpning längs allmänna vägar är det Trafikverket som ansvarar för renhållning. Det gäller även rastplatserna längs vägarna. Här kan du läsa mer om vilka vägar som Trafikverket ansvarar för.

Kontakt

Sophantering och latrinhämtning
021-39 35 00
kundservice@vafabmiljo.se

Här finns mer information om avfallshantering i Heby kommun samt öppettider och var du hittar kommunens två återbruk!

Nedskräpning på kommunens mark
Daniel Hagman
0224-363 55
Daniel.Hagman@heby.se