Park och grönytor

I kommunens orter finns en variation av parker, promenadstråk, torg och allmänna grönytor. Utöver dessa finns även våra kommunala lekplatser och kommunens skogar vilka är ett viktigt komplement till de anlagda platserna i tätorterna. Heby kommuns utomhusmiljöer ska utgöra trivsamma platser för lek, rekreation, möten och vila. De ska också vara funktionellt utformade och skötta så att de bidrar till kommunens arbete med klimatanpassning, dagvattenhantering och bidra med ekosystemtjänster. I kommunens grönstrukturplan Grönytor i Heby kommun finns mer information om hur vi arbetar med de olika typer av mark vi äger, vilka värden vi ser i dem, hur vi önskar att de upplevs av dig som besöker dem samt hur vi planerar att sköta dem.

Föreningar, byalag och sockenråd är välkomna att söka bidrag för att sköta om enstaka objekt i hemorten. Mer information om detta finns under rubriken Skötsel under Grönytor.

Mer information om vilka grönytor och lekplatser som finns i de olika orterna finns samlade under respektive rubrik i menyn.

Begreppet grön mötesplats

Heby kommun har valt att arbeta med begreppet grön mötesplats, vilket i kommunen definieras som:

En trygg plats utomhus i en tätort där människor kan mötas med natur eller parkliknande inramning.”

Kärnvärdena i definitionen av gröna mötesplatser är:

  • Naturlig samlingspunkt i samhället
  • En plats för alla åldrar (strävar efter), gemenskap, tradition
  • Knyter ihop samhället
  • Närhet av var folk bor
  • Bidrar till en trygg kommun
  • Utomhus

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016 att alla tätorter ska rymma en grön mötesplats för alla åldrar. Genom dessa gröna mötesplatser är ambitionen att det ska finnas möjlighet till en variation av upplevelser och att dessa ska inbjuda till spontana möten och social samvaro samt ökad hälsa. Sedan beslutet togs har gröna mötesplatser utvecklats och anlagts vid Härvsta lekplats i Heby, Norléns park i Tärnsjö, Sjukhemsparken i Östervåla, St:a Birgittas lekplats i Harbo och lekplatsen Skräddarbacken i Vittinge. I Morgongåva anläggs en ny grön mötesplats under hösten 2019 vid ishockeyrinken intill Brunkullsvägen.

Kartor över samtliga lekplatser, parker och promenadstråk finns i länkarna nedan:

Länkar

Kontakt

Hanna Löfstrand
Landskapsarkitekt
0224-361 37
hanna.lofstrand@heby.se

Julia Persson
Koordinator
0224- 362 71
julia.persson@heby.se

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>