Park och grönytor

Heby kommTant Fridas stiguns utomhusmiljöer ska utgöra trivsamma platser för lek, rekreation, möten och vila. Detta försöker vi uppnå trots begränsade resurser. Vi har valt att satsa på utvalda platser och låta andra ytor skötas mer sällan. Ett exempel på detta är gräsklippning, där vi infört slåtter på en del platser som tidigare klippts som gräsmatta.

Varje år klipper vi 91 000 kvadratmeter gräsmatta i Heby, Östervåla, Harbo, Tärnsjö och Morgongåva. Vi sköter 14 lekparker i de olika orterna med påfyllning av sand och olika reparationer. Torgen och busstationerna ingår också i vårt ansvar.

Även andra platser har tillsyn, men inte lika regelbundet. Till midsommar slåttrar vi olika ytor som inte sköts som gräsmattor, men inte heller ska bli för högväxta. Ytterligare marker utvecklas mot äng, vilket ger en ökad artrikedom på några års sikt.

Bidrag kan sökas av föreningar, byalag och sockenråd för att sköta om enstaka objekt i hemorten. Förfrågan skickas till grönyteansvarige. Maxbelopp som betalas ut är 5 000 kr och uppvisande av kostnader ska redovisas. Bidrag kan sökas för att till exempel få köpa in perenner som man sen själva i föreningen sköter.

Länkar

De kommentarer som skrivs skickas till ansvarig för aktuell sida. Inga kommentarer publiceras på webbplatsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML attibut är godkända att använda:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>