Gröna mötesplatser

Definitionen av gröna mötesplatser i Heby kommun

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat en begreppsdefinition för Heby kommun:

”En trygg plats utomhus i en tätort där människor kan mötas med natur eller parkliknande inramning”

Samhällsbyggnadsnämndens effektmål om gröna mötesplatser:

Kommunens grönytor ska hållas på en inbjudande nivå där kommunens tätorter ska ha gröna mötesplatser för alla åldrar till år 2017.

Alla tätorter ska rymma en grön mötesplats för alla åldrar.

Gröna mötesplatser definieras på olika sätt runt om i landet och det finns inget enhetligt begrepp. Heby kommuns definition av gröna mötesplatser är:

En trygg plats utomhus i en tätort där människor kan mötas med natur eller parkliknande inramning.

Kärnvärdena i definitionen av gröna mötesplatser är:

• Naturlig samlingspunkt i samhället

• En plats för alla åldrar (strävar efter), gemenskap, tradition

• Knyter ihop samhället

• Närhet av var folk bor

• Bidrar till en trygg kommun

• Utomhus

Relaterat